Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Johtaminen ja esimiestyö

​​

Johtaminen ja esimiestyö

Hyvä johtaminen ja ammattitaitoinen esimiestyö ovat keskeisiä menestystekijöitä yritysten ja organisaatioiden toiminnassa.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka johtavat omaa vastuualuettaan tai yritystään.

​​
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittajat työskentelevät lähiesimiehinä, esimerkiksi tiimivastaavina tai työryhmän vetäjinä.  ​