Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Johtaminen ja esimiestyö > Johtamisen erikoisammattitutkinto

​​​​​​Kysy lisää meiltä:

Pia-Maria Haltia
Puh. 0400 807 558

 
Minna Seppälä
Puh. 0400 975 024 

 
Sähköposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

 

 

Johtamisen erikoisammattitutkinto

​Tutkinnon suorittamisen lähtökohtina ovat oman työyksikön toiminnan johtaminen ja kehittäminen, johtajana kehittyminen sekä näiden prosessien kytkeminen toisiinsa.

JOHTAMISEN AMMATTILAISELLE!

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo vankka käytännön kokemus johtamisesta. Johdat ja kehität yksikköäsi ja sen henkilöstöä yksityisen tai julkisen sektorin organisaatiossa ja olet omassa roolissasi toteuttamassa organisaation valitun strategian viemistä käytäntöön. Tutkintoa suorittaessa yksikkösi toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä oma kehittymisesi kytkeytyvät toisiina.


Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista

I Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen

II Valinnainen tutkinnon osa (yksi seuraavista):

 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen

Tutkinnon sisältöalueet

 • Toiminnan suunnittelu ja organisointi
 • Toiminnan johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Omassa johtamisroolissa toimiminen
 • Itsensä johtaminen
 • Oman johtamistoiminnan ja osaamisen kehittäminen
 • Valinnainen tutkinnon osa, johon sisältyy kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

  Tutustu tutkinnon perusteeseen (pdf).

Osoita osaamisesi omalla työpaikallasi omissa työtehtävissäsi!

Johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan käytännön johtamistyössä omalla työpaikalla. Hakeutumisvaiheessa selvitämme sen hetkinen osaamisesi ja ammattitaitosi. Sen pohjalta sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiselle ja ammattitaidon kehittämiselle. Tutkinnon suorittajana vaikutat itse tutkintotilaisuuksiesi ajankohtaan, lukumäärään ja sisältöön tutkinnon perusteet huomioiden.

Tutkinto on valmis, kun molemmat tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi. Johtamisen tutkintotoimikunta vahvistaa kolmikantaisen arvioijaryhmän arviointipäätöksen ja myöntää tutkintotodistuksen. Tutkinnon suorittaneella on oikeus hakea 395 €:n suuruista ammattitutkintostipendiä, lisätietoja Koulutusrahasto.

Hyödyt

 • Virallinen todistus osaamisesta johtamis-/esimiestyössä
 • Työtyytyväisyys kasvaa osaamisen laajenemisen kautta
 • Sekä oma johtamisosaaminen että vastuualueen toiminta kehittyvät
 • Strateginen ajattelu ja toiminnan suunnitelmallisuus lisääntyvät
 • Jatko-opintomahdollisuudet paranevat

Valmistava koulutus

Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähiopetuspäiviä on puolentoista vuoden aikana 12, yhden tai kahden päivän jaksoissa. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Sisältö pohjautuu tutkinnon perusteisiin. Valmistava koulutus järjestetään Hämeenlinnassa.

Hinta

Tutkinnon hinta on tutkinnon suorittajan itse maksamana 689 €. Työnantajan maksamana hinta on 2 295 €. Hinta sisältää tutkinnon ja valmistavan koulutuksen. Lisäksi veloitetaan tutkintomaksu 58 €/ tutkinnon suorittaja.

Hakeutuminen

Seuraava toteutus käynnistyy 7.11.2017. Ilmoittautuminen 25.10.2017 mennessä.

Järjestämme myös organisaatiokohtaisia toteutuksia.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella täällä.