Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Johtaminen ja esimiestyö > Johtamisen erikoisammattitutkinto

​​​​​​Kysy lisää meiltä:

Pia-Maria Haltia
Puh. 0400 807 558

 
Minna Seppälä
Puh. 0400 975 024 

 
Sähköposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

 

 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit johtajana tai yrittäjänä. Työssäsi johdat ja kehität vastuualuettasi tai yritystäsi ja sen henkilöstöä. Tutkintoa suorittaessa toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä oma kehittymisesi kytkeytyvät toisiinsa.


Pääset tutustumaan tutkinnon sisältöön täältä .


Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Hämeen ammatti-instituutissa voit suorittaa tutkinnon Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalalla.


Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala, laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

I Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen 80 osp

II Valinnaiset tutkinnon osat (kaksi seuraavista), 50 osp/tutkinnon osa:

 • Strategiatyön johtaminen
 • Projektin johtaminen
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen

Osoita osaamisesi omalla työpaikallasi, omissa työtehtävissäsi!

Opiskelun alkuvaiheessa selvitämme millaista osaamista sinulla jo on ja millaisia missä on tarpeen vielä kehittyä. Sen perusteella sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

Osoitat osaamisesi sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti omassa johtamistyössäsi. Osaamisen arvioinnin toteuttavat työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Opiskelijana arvioit myös itse omaa osaamistasi.

Mitä opit?

 • Pääset tarkastelemaan omaa johtamistehtävääsi monipuolisesti eri näkökulmista
 • Oma johtamisosaamisesi ja vastuualueesi tai yrityksesi toiminta kehittyvät
 • Itsetuntemuksesi lisääntyy (mm. opiskelun aikana tehtävien kartoitusten/analyysien myötä)
 • Taitosi toiminnan suunnitteluun, johtamiseen, arviointiin ja kehittämiseen lisääntyvät
 • Tapaat muita johtamistyötä tekeviä ja pääset keskustelemaan heidän kanssaan johtamiseen liittyvistä asioista


 • Saat virallisen todistuksen osaamisestasi johtamistyössä
 • Olet oikeutettu hakemaan Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä, suuruudeltaan 400 € (1.1.2019 alkaen stipendin myöntää Työllisyysrahasto)
 • Tutkinnon suorittaminen tukee jatko-opintomahdollisuuksiasi

Tutkintokoulutus

Opiskelu sisältää sekä koulutuspäiviä että itsenäistä opiskelua verkossa ja ohjaustapaamisia. Koulutuspäiviä on enimmillään 8 (pohjautuen henkilökohtaiseen suunnitelmaasi). Koulutuspäivät toteutetaan Hämeenlinnassa.

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Hinta on 689 €, sisältäen koko tutkinnon ja tutkintokoulutuksen. Maksu laskutetaan opiskelijalta. Henkilöstökoulutuksena (työnantajan maksamana) koko tutkinnon ja tutkintokoulutuksen hinta on 2 295 €.


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa vuoden 2019 alussa.