Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Johtaminen ja esimiestyö > Johtamisen erikoisammattitutkinto

​​​​​​Kysy lisää meiltä:

Pia-Maria Haltia
Puh. 0400 807 558

 
Minna Seppälä
Puh. 0400 975 024 

 
Sähköposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

 

 

Johtamisen erikoisammattitutkinto

​Tutkinnon suorittamisen lähtökohtina ovat oman työyksikön toiminnan johtaminen ja kehittäminen, johtajana kehittyminen sekä näiden prosessien kytkeminen toisiinsa.

JOHTAMISEN AMMATTILAISELLE!

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo vankka käytännön kokemus johtamisesta. Johdat ja kehität yksikköäsi ja sen henkilöstöä yksityisen tai julkisen sektorin organisaatiossa ja olet omassa roolissasi toteuttamassa organisaation valitun strategian viemistä käytäntöön. Tutkintoa suorittaessa yksikkösi toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä oma kehittymisesi kytkeytyvät toisiina.


Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista

I Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen

II Valinnainen tutkinnon osa (yksi seuraavista):

 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen

Tutkinnon sisältöalueet

 • Toiminnan suunnittelu ja organisointi
 • Toiminnan johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Omassa johtamisroolissa toimiminen
 • Itsensä johtaminen
 • Oman johtamistoiminnan ja osaamisen kehittäminen
 • Valinnainen tutkinnon osa, johon sisältyy kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

  Tutustu tutkinnon perusteeseen (pdf).

Osoita osaamisesi omalla työpaikallasi, omissa työtehtävissäsi!

Johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa (näytöissä). Opiskelun alkuvaiheessa selvitämme olemassa olevan osaamisesi ja ammattitaitosi. Sen pohjalta sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiselle ja osaamisen hankkimiselle. 

Tutkinto on suoritettu, kun molemmat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Arvioinnin toteuttavat koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arviojaa (työelämän edustaja ja opettaja). Opiskelija arvioi myös itse omaa osaamistaan.

Hyödyt

 • Pääset tarkastelemaan omaa johtamistehtävääsi monipuolisesti eri näkökulmista
 • Oma johtamisosaamisesi ja vastuualueesi toiminta kehittyvät
 • Itsetuntemuksesi lisääntyy (mm. opiskelun aikana tehtävien kartoitusten/analyysien myötä)
 • Taitosi toiminnan suunnitteluun, johtamiseen, arviointiin ja kehittämiseen lisääntyvät
 • Tapaat muita johtamistyötä tekeviä ja pääset keskustelemaan heidän kanssaan johtamiseen liittyvistä asioista
 • Saat virallisen todistuksen osaamisestasi johtamis-/esimiestyössä
 • Olet oikeutettu hakemaan Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä, suuruudeltaan 400 € (1.1.2018 alkaen)
 • Tutkinnon suorittaminen tukee jatko-opintomahdollisuuksiasi

Tutkintokoulutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisena siten, että opiskelua on sekä lähiopetuspäivissä että itsenäisesti verkossa. Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon tutkinnon suorittamiseksi tarvitsemasi opinnot määritellään. Lähiopetuspäiviä on enimmillään 10. Koulutuspäivät toteutetaan Hämeenlinnassa.

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Hinta on 689 €, sisältäen tutkinnon ja tutkintokoulutuksen. Maksu laskutetaan opiskelijalta. Henkilöstökoulutuksena (työnantajan maksamana) hinta on 2 295 €.


Ilmoittautuminen

Seuraava toteutus käynnistyy lokakuussa 2018.

Ilmoittautua voit täällä