Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Johtaminen ja esimiestyö > Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Kysy lisää meiltä:

 

Pia-Maria Haltia
Puh. 0400 807 558

 
Minna Seppälä
Puh. 0400 975 024 

 
Sähköposti etunimi.sukunimi@hamk.fi

>> Ilmoittaudu täällä

>> Esite (pdf)


 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tutkinto on tarkoitettu lähiesimiehinä työskenteleville, jotka johtavat esimerkiksi tiimiä tai työryhmää.

​Mikä?

Aikuisille tarkoitettu työn ohessa suoritettava ammatillinen näyttötutkinto.

Kenelle?

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat lähiesimiehen tehtävissä. Tutkintoa suorittavan työnimike voi olla esimerkiksi tiimivastaava tai työryhmän, osaston tai yksikön vetäjä. Tutkinnon voi suorittaa millä tahansa toimialalla työskentelevä lähiesimies. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole.

Mitä ja miten?

Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

I Pakollinen tutkinnon osa:

Lähiesimiehenä toimiminen

 • työryhmän ja sen työskentelyn johtaminen
 • ohjaaminen ja työtehtäviin perehdyttäminen
 • oman ja työryhmän toiminnan arviointi

II Valinnaiset tutkinnon osat (joista jokainen valitsee kaksi):

 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Hankesuunnitelma

Tästä pääset tutustumaan tutkinnon perusteeseen.

Tutkinto suoritetaan omalla työpaikalla, omissa työtehtävissä.

Tutkinnon suorittaminen tapahtuu omalla työpaikalla, käytännön työtehtävien kautta - suunnittelemalla, ohjaamalla, seuraamalla ja arvioimalla tiimin, työryhmän, osaston (tai vast.) toimintaa.

Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkinnon suorittajan sen hetkinen osaaminen ja ammattitaito. Sen perusteella jokaiselle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma siitä, miten hän suorittaa tutkinnon ja millaista koulutusta tarvitsee tutkinnon suorittaakseen.

Tutkinto on valmis, kun pakollinen ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotodistuksen myöntää johtamisen tutkintotoimikunta.

Tutkinnon suorittanut voi hakea 395 €:n suuruista ammattitutkintostipendiä, lisätietoja Koulutusrahasto

Miksi?

 • Osaaminen ja ammattitaito lähiesimiehenä toimimiseen tunnustetaan ja siitä saa virallisen tutkintotodistuksen
 • Arvostus lähiesimiestyön ammattilaisena kasvaa
 • Varmuus esimiestyön tekemisessä lisääntyy
 • Oma rooli lähiesimiehenä selkiintyy
 • Jatko-opintomahdollisuudet paranevat

 

Valmistava koulutus

Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähiopetuspäiviä on noin vuoden aikana 8, pääsääntöisesti yksittäisinä päivinä. Lähiopetuspäivät toteutetaan Hämeenlinnassa.

Mitä maksaa?

Tutkinnon hinta tutkinnon suorittajan itse maksamana on 419 €. Työnantajan maksamana hinta on 1 465 €. Hinta sisältää tutkinnon ja valmistavan koulutuksen. Lisäksi veloitetaan Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 58 €/hlö.

Milloin?

Seuraava toteutus käynnistyy 7.11.2017. Voit ilmoittautua mukaan 3.12.2017 asti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella www-sivujemme kautta.