Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Liha-ala > Lihanjalostajan ammattitutkinto

Elitarvikejalostuksen ammattitutkinto liha-alan osaamisala

Liha-alan osaamisalan valmistava koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Lihanjalostajan ammattitutkintoon valmistava koulutus on käynnissä ja seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2019

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto liha-alan osaamisala alkaa yleisenä ryhmänä Hämeenlinnassa syyskuussa 2019. Järjestämme koulutuksesta myös yrityskohtaisia koulutuksia ja niistä kannattaa olla yhteydessä suoraan kouluttajiin.

Koulutuksen tavoitteena on pienimuotoista lihanjalostusta harjoittavan yrittäjän tai yrityksen henkilöstön ammattitaidon ja -tiedon syventäminen ja kehittäminen. Lisäksi on mahdollisuus yrittäjävalmiuksien parantamiseen sekä yrityksen ja tuotteistuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Tutkinto painottuu pääasiassa suorittajan työtehtävien taidollisen osaamisen arviointiin. Ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito näyttötilaisuudessa käytännön työtehtävissä.
Kenelle
Koulutus soveltuu hyvin pienimuotoista lihanjalostusta harjoittaville yrittäjille ja henkilöstölle. Pohjatiedoiksi suositellaan alan työkokemusta tai elintarvikealan perustutkintoa.

Mitä opintoja tutkinto sisältää?
Tutkinnon osia on kolme, yksi pakollinen ja kaksi valinnaista

Pakollinen
1.    elintarviketurvallisuuden hallinta

Valinnainen osa yksi (näistä valitaan yksi)
2. Teurastus
3. Lihanleikkaus
4. Lihatuotteiden valmistaminen


Valinnainen osa kaksi (valitaan yksi)
5. Elintarvikkeiden myynti
6. Pakkaaminen ja varastointi
7. Tuotekehitys elintarvikeyrityksessä

Näytössä opiskelija osoittaa tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen. Näyttö tai näytöt suoritetaan opiskelijan omalla työpaikalla.


Toteutus
Työn ohessa noin 2-vuotisena monimuoto-opiskeluna, joka koostuu

- lähiopetuspäivistä (1-2 pv/kk, yhteensä 15 pv)

- etäopiskelusta, käytännönläheisistä tehtävistä ja projektityöstä

- työssä oppimisesta

Lähiopetuspäivien ryhmä on yhteinen eri liha-alan yrityksissä työskenteleville opiskelijoille. Lähiopetus järjestetään Hämeenlinnassa.


Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu 30.8.2019 mennessä osoitteeseen liha-ala@hamk.fi
Ilmoita nimesi, yhteystietosi ja työnantajasi.


Koulutuksen aloitus
Koulutus alkaa syyskuussa 2019.


Koulutus oppisopimuksena
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, joka soveltuu sekä henkilöstön että yrittäjän koulutukseen. Ota yhteyttä lähimpään oppisopimustoimistoon.
Lisätietoja saa oppisopimustoimistoista ja osoitteesta www.oph.fi/oppisopimuskoulutus/oppisopimus/yrittajalle
Muista rahoitusvaihtoehdoista annamme tarvittaessa tietoa.

Kysy lisätietoja:
Helena Malmivirta, 050 4306 116
Markus Yli-Hemminki, 050 4617 503
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hamk.fi