Liikenneopettajan opetusharjoittelulupa

Opetusharjoittelulupa liikenneopettaja

​Liikenneopetuskeskuksen opetusharjoittelulupa

Ajokorttilain muutoksen yhteydessä kumottiin liikenneopettajan opetusharjoittelua säätävä asetus. Tällä hetkellä (joulukuu 2016) ajokorttilaissa säädetään opetusharjoitteluluvasta lähes samalla tavalla, kuin liikenneopettajaluvasta: kenelle se voidaan kirjoittaa, mihin se oikeuttaa ja miten tuota oikeutta voidaan laajentaa. Edelleen ajokorttilaissa määritellään, millä edellytyksillä autokoulussa saa toimia opettajana: liikenneopettaja- tai opetusharjoittelulupa, opetustoiminnasta vastaavan johtajan ylläpitämä luettelo sekä valvovan tutkinnon vastaanottajan toteamus opetuskelpoisuudesta.

Uudistettuun opetusharjoittelulupaan on kirjattu vain luvan myöntäjä, luvan saaja ja opetusharjoitteluluvan voimassaolo.  Kun ajokorttilain 84§:ssä säädetään autokoulun opetushenkilöstöstä, siellä opetusharjoittelulupa rinnastetaan liikenneopettajalupaan.

Ajokorttilain 84§:ssä säädetään, että opettajan on ennen opetustoimintaan ryhtymistä osoitettava kelpoituusensa opetukseen autokoulua valvovalle kuljettajantutkinnon vastaanottajalle. Lisäksi autokoulussa on pidettävä ajantasaista luetteloa opettajista ja heidän kelpoisuuksistaa.  

Käytännössä edellinen tarkoittaa sitä, että opetusharjoittelulupaan ei kirjata muuta kuin luvan saaja ja myöntäjä. Lupan mukaiset opetusoikeudet on kirjattu ajokorttilakiin:

  • Lupa on voimassa, kun luvan haltija opiskelee Ajokorttilain 84§:n 4. momentin mukaisessa koulutuksessa
  • Pelkkä lupa, ilman muita todistuksia tms, oikeuttaa B-opettamiseen (Ajokorttilaki 91§)
  • Lupaa voidaan laajentaa ajokorttilain 91§:n toisen momentin mukaan, kun
    • tutkinnon pakolliset osat on suoritettu (tutkintotodistus tai vastaava) ja
    • opiskelija on aloittanut valinnaisen tutkinno osan suorittamisen (erillinen todistus)

Yhteenvetona:

Liikenneopetuskeskus kirjoittaa opetusharjoitteluluvan, joka antaa oikeuden toimia opettajana missä tahansa autokoulussa silloin, kun opetusharjoitteluluvan myöntämisen edellytykset täyttyy ja luvan haltija on oppilaana Liikenneopetuskeskuksessa. Luvan haltija vastaa itse luvan palauttamisesta, jos luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty ja lupa ei täten ole voimassa. Pelkkä opetustharjoittelulupa antaa oikeuden B-opettamiseen. Muihin luokkiin saa oikeuden, kun saa hän aloittaa ko. tutkinnon osan opinnot. Opintojen aloituksesta opiskelijalle kirjoitetaan todistus.

Opetusajossa mukana on oltava opetusharjoittelulupa. Todistukset valinnaisten opintojen aloituksesta esitetään valvovalle tutkinnon vastaanottajalle ennen opetuksen aloittamista.

Lisätietoja: Ari-Pekka Nieminen ari-pekka.nieminen@hamk.fi tai Heini Mäkinen heini.makinen@hamk.fi