Liikenneopettajan opetusharjoittelulupa

Opetusharjoittelulupa liikenneopettaja

​Liikenneopetuskeskuksen opetusharjoittelulupa

Ajokorttilain muutoksen yhteydessä v. 2015 kumottiin liikenneopettajan opetusharjoittelua säätävä asetus. Tällä hetkellä ajokorttilaissa säädetään opetusharjoitteluluvasta lähes samalla tavalla, kuin liikenneopettajaluvasta: kenelle se voidaan kirjoittaa, mihin se oikeuttaa ja miten tuota oikeutta voidaan laajentaa. Edelleen ajokorttilaissa määritellään, millä edellytyksillä autokoulussa saa toimia opettajana. Opettajana toimiminen edellyttää liikenneopettaja- tai opetusharjoittelulupaa siten, että autokoululla ylläpidetään luetteloa opetusta antavista opetusoikeuksineen. Ennen opetuksen aloittamista opettajan tai opetusharjoittelijan on osoitettava opetuskelpoisuudesta valvovalle tutkinnon vastaanottajalle.

Käytännössä edellinen tarkoittaa sitä, että opetusharjoittelulupaan ei kirjata muuta kuin luvan saaja ja myöntäjä. Luvan mukaiset opetusoikeudet on kirjattu ajokorttilakiin.

Yhteenvetona:

Liikenneopetuskeskus kirjoittaa opetusharjoitteluluvan, joka antaa oikeuden toimia opettajana ilman liikenneopettajalupaa silloin, kun opetusharjoitteluluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät ja luvan haltija on oppilaana Liikenneopetuskeskuksessa. Luvan haltija vastaa itse luvan palauttamisesta, jos luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty ja lupa ei täten ole voimassa. Pelkkä opetustharjoittelulupa antaa oikeuden B-opettamiseen. Muihin luokkiin saa oikeuden, kun saa hän aloittaa ko. tutkinnon osan opinnot. Opintojen aloituksesta opiskelijalle kirjoitetaan todistus.

Opetusajossa mukana on oltava opetusharjoittelulupa. Todistukset valinnaisten opintojen aloituksesta esitetään valvovalle tutkinnon vastaanottajalle ennen opetuksen aloittamista.

Lisätietoja: Ari-Pekka Nieminen ari-pekka.nieminen@hamk.fi tai Heini Mäkinen heini.makinen@hamk.fi