Haku liikenneopettaja​​n erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen
Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Liikenneopettajakoulutus > Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto > Haku liikenneopettajan erikoisammattitutkintokoulutukseen

​​​​​​​​​​​​​​

Ajankohtaista

  Haku erikoisammattitutkintokoulutukseen

   

  Hakuaika

  Haku  2.5.2018 alkavaan ryhmään on päättynyt !

  Ryhmän opinnot alkavat itsenäisillä tehtävillä ja varsinaiset kontaktijaksot henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti elo- tai lokakuussa 2018. 

  Seuraavasta alkavasta ryhmästä ilmoitetaan tässä joulukuussa 2018

  ​Ha​​kukelpoisuus​​

  Tutkintokoulutukseen hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla täyttyvät seuraavat edellytykset:

  • vähintään 20 vuoden ikä*

   B-ajokortti, joka on ollut vähintään kolme vuotta voi­massa opetusharjoittelun alkaessa (n. 6 kk koulutuksen alkamisesta)

   ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset (todistus pyydetään tarvittaessa opintojen aikana)

   hakija ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt ratti­juopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvan vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan tai joka on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajo­kiellossa

   hakija ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokiel­toon tai hän ei ole ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllisty­misen perusteella

  • hakija ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymis­tä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenneopettajana.       
    

     Hakukelpoisuuden on täytyttävä tutkintokoulutuksen alkaessa.

  * Liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on täyttänyt 23 vuotta. Edellytykset kokonaisuudessaan Ajokorttilaissa.