Haku liikenneopettaja​​n erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen
Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Liikenneopettajakoulutus > Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto > Haku liikenneopettajan erikoisammattitutkintokoulutukseen

​​​​​​​​​​​​​​

Ajankohtaista

  Haku erikoisammattitutkintokoulutukseen

   

  Hakuaika

  Haku  2.5.2018 alkavaan ryhmään on päättynyt !

  Ryhmän opinnot alkavat itsenäisillä tehtävillä ja varsinaiset kontaktijaksot henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti elo- tai lokakuussa 2018. 

  Seuraavasta alkavasta ryhmästä ilmoitetaan tässä syksyllä 2018

  ​Ha​​kukelpoisuus​​

  Tutkintokoulutukseen hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla täyttyvät seuraavat edellytykset:

  • vähintään 20 vuoden ikä*

   B-ajokortti, joka on ollut vähintään kolme vuotta voi­massa opetusharjoittelun alkaessa (n. 5 kk koulutuksen alkamisesta)

   ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset (todistus pyydetään tarvittaessa opintojen aikana)

   hakija ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt ratti­juopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvan vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan tai joka on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajo­kiellossa

   hakija ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokiel­toon tai hän ei ole ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllisty­misen perusteella

  • hakija ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymis­tä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenneopettajana.       
    

     Hakukelpoisuuden on täytyttävä tutkintokoulutuksen alkaessa.

  * Liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on täyttänyt 23 vuotta. Edellytykset kokonaisuudessaan Ajokorttilaissa.

  Haun​​ aikataulu​

  Vuoden 2018 opiskelijavalinta:

  • Hakulomake tulee täyttää ja lähettää 15.1. - 28.2.2018.
  • Hakulomakkeen perusteella eniten pisteitä saaneet kutsutaan haastatteluun. Haastattelut järjestetään Riihimäessä kunkin hakijan kanssa erikseen sovittavana aikana 5.3. - 6.4.2018. Haastattelussa tarkistetaan ajokortti ja mahdolliset työtodistukset.
  • Eniten pisteitä saaneet saavat opiskelupaikan. Tuloksista ilmoitetaan valituille 12.4.2018 mennessä.
  • Opiskelupaikka on otettava vastaan kirjallisesti 19.4.2018 mennessä tai se katsotaan perutuksi ja tilalle valitaan pistejärjestyksen mukaisessa jonossa seuraava hakija.

  Hakulomakkeella ilmoitetaan

  • henkilö- ja yhteystiedot
  • suoritetut ajokokeet
  • työkokemus autokoulussa
  • suoritetut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot tai tutkinnon osat

  Todistukset tarkastetaan haastattelussa.

  Eri osa-alueiden pisteytys​

  Hakupisteet​     

  Osa-alue​Pistemäärä enintään
  Jokaisesta suoritetusta kuljettajatutkinnosta 5 pistettä. Huom. pisteet saa suoritetusta teoria- ja/tai ajokokeesta, ei ajo-oikeudesta: AM120, A, B, C, D ​25 pistettä
  Työkokemus autokoulussa tai siihen rinnastettavassa kuljettajaopetusta antavassa yhteisössä:              
  ​mopo-opettaja: 1 piste/opetettu mopo-oppilas (oppilasmäärä työtodistuksessa)

  30 pistettä 
  ​päätoiminen autokoulun sihteeri:
  1 piste/työssäolokuukausi (työtodistus)

  30 pistettä 
  Aikaisemmi​​n suoritetu liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa​30 pistettä
  ​Aiemmin suoritettu muu ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tukinnon osa​10 pistettä
  ​