Haku liikenneopettaja​​n erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen
Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Liikenneopettajakoulutus > Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto > Haku liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

​​​​​​​​​​​​​​

Haku liikenneopettaja​​n erikoisammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen

 

Hakuaika

Haku 21.8.2017 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Kiitos osallistuneille!

Hakuaika 1.2. - 12.3.2017.​

Ennen hakulomakkeen (ilmoittautuminen pääsykokeeseen) täyttämistä kannattaa osallistua hakuinfoon ja tehdä autokoulun kanssa aiesopimus työssäoppimisesta. Hakuinfo ja aiesopimus eivät ole pakollisia, mutta niistä saa ennakkopisteitä (kts. sivun alaosasta Eri osa-alueiden pisteytys).

Liikenneopettajakoulutuksen hakuinfot  (ilmoittautuminen hakuinfoon)

Tulostettava lomake: Aiesopimus työssäoppimisesta  (palautetaan 17.3. pääsykokeen yhteydessä)


Hakulomake ja samalla ilmoittautuminen pääsykokeeseen.​Ha​​kukelpoisuus​​

Valmistavaan koulutukseen hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla täyttyvät seuraavat edellytykset:

 • vähintään 20 vuoden ikä*
 • B-ajokortti, joka on ollut vähintään kolme vuotta voi­massa opetusharjoittelun alkaessa (n. 5 kk koulutuksen alkamisesta)
 • ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset (todistus pyydetään tarvittaessa opintojen aikana)
 • hakija ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt ratti­juopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvan vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan tai joka on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajo­kiellossa
 • hakija ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokiel­toon tai hän ei ole ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllisty­misen perusteella
 • hakija ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymis­tä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenneopettajana.       
   

Hakijaa pyydetään lisäksi huomioimaan tutkinnon perusteissa mainitut Liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa koskevat terveydentilavaatimukset (Valtioneuvoston asetus 1033/2011).


Hakukelpoisuuden on täytyttävä valmistavan koulutuksen alkaessa.

* Liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on täyttänyt 23 vuotta. Edellytykset kokonaisuudessaan Ajokorttilaissa.

Haun​​ aikataulu​

Vuoden 2017 opiskelijavalinta:

 • Sähköinen hakeutumisasiakirja tulee täyttää ja lähettää Internet-sivujen kautta 1.2. - 12.3.2017.
 • Kirjallinen pääsykoe järjestetään Riihimäessä 17.3.2017. Kutsu pääsykokeeseen lähetetään hakeutumisasiakirjan lähettäneille.
 • Eniten pääsykoe- ja taustapisteitä saaneet kutsutaan valintapäivään. Valintapäivä järjestetään Riihimäessä kunkin hakijan kanssa erikseen sovittavana aikana 27.3. - 12.5.2017
 • Eniten pisteitä saaneet saavat opiskelupaikan. Tuloksista ilmoitetaan valituille 19.5.2017.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan kirjallisesti 1.6.2017 mennessä tai se katsotaan perutuksi ja tilalle valitaan pistejärjestyksen mukaisessa jonossa seuraava hakija.

Sähköisellä hakeutumisasiakirjalla ilmoitettiin

 • henkilö- ja yhteystiedot
 • ajokorttiluokka
 • työkokemus autokoulussa tai sovittu työssäoppimis-/opetusharjoittelupaikka
 • suoritetut liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat

Kirjallinen pääsykoe​

Kaksiosainen kirjallinen pääsykoe  muodostuu  monivalintatehtävistä. Pääsykokeesta voi saada maksimissaan 60 pistettä.

Ota pääsykokeeseen mukaan ajokortti, kynä, pyyhekumi ja laskin (ei ohjelmoita).

Osa I: Liikennesäännöt ja fysiikka
Liikennesäännöt:
20 monivalintakysymystä  
oikea vastaus = 1 piste
tyhjä tai väärä vastaus = 0 pistettä

Fysiikka
5 monivalintakysymystä
oikea vastaus= 2 pistettä
tyhjä tai väärä vastaus = 0 pistettä

Liikennesääntöihin liittyvät kysymykset perustuvat voimassa olevaan tieliikennelainsäädäntöön. 
Fysiikan osalta ohjeena on varautua kiihtyvyyteen, nopeuteen ja pysähtymismatkaan liittyviin fysiikan perustehtäviin.


Osa II: Liikennekäyttäytyminen ja kasvatustieteet
30 monivalintakysymystä
oikea vastaus = 1 piste
tyhjä tai väärä vastaus = 0 pistettä

Teokset:

Keskinen, E. 2014. Lapset ja nuoret liikenteessä — kehitykselliset edellytykset ja liikenneturvallisuus. Liikenneturvan selvityksiä 5/2014. 
http://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tutkimukset/keskinen_e_2012_lapset_ja_nuoret_raportti_nettiin.pdf 

Mustonen, L. & Pajari, E. 2011. Turvallisesti liikenteessä- Liikennekasvatus 4-5-vuotiaille luovia menetelmiä käyttäen. Opinnäytetyö. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://www.theseus.fi/handle/10024/35537

Ja lisäksi luku 5, "Ihmisten käyttäytyminen ja liikenneturvallisuus",

teoksesta Ahlroth, J. & M. Pollanen 2011. Liikenneturvallisuus.  Opetusmoniste. Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 
http://www.tut.fi/verne/wp-content/uploads/liikenneturvallisuus.pdf

Valintapäivä​

Eniten tausta- ja pääsykoepisteitä saaneet kutsutaan valintapäivään. Valintapäivä muodostuu ajonäytöstä, luokkaopetusnäytöstä ja henkilökohtaistamiskeskustelusta.

Ajonäyttö ajetaan Riihimäessä normaalivarusteisella henkilöautolla. Ajonäyttö arvioidaan soveltuvin osin kuljettajatutkinnoissa käytetyn määräyksen mukaan.

Luokkaopetusnäyttö (10 min) on hakijan toteuttama opetustilanne haluamastaan aiheesta siten, että oppilaina on 6-8 muuta hakijaa.  Oppilaitoksen puolesta hakijalla on opetustilassa käytössä tussitaulu ja dataprojektori. Opetustilanne arvioidaan.

Ajo- ja luokkaopetusnäytöt saatetaan videoida.

Henkilökohtaistamiskeskutelussa tarkistetaan hakijan ilmoittamat työ- ja muut todistukset. Keskustelua ei arvioida.

Eri osa-alueiden pisteytys​

   Ennakkkopisteet​     

Kirjallinen pääsy​​​koe 

   

Valintapäivä