Liikenneopettajatutkinnon päivittäminen liikenneopettajan erikoisammattitutkinnoksi

​Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta. Vanhamuotoisen liikenneopettajaluvan haltijat voi suorittaa tutkinnon osat  suorittamalla tutkinnon osat joko tutkintotilaisuuksin tai tunnistamis/tunnustamismenettelyllä tai suorittamalla tutkintotilaisuudet.

Tarvittaessa voit hankkia lisäosaamista monimuotokoulutuksella henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Tutkintoon on jatkuva haku.

Lisätietoja Jouni Kalliopuska (jouni.kalliopuska@hamk.fi, p.03-6463404) tai Ari-Pekka Nieminen (ari-pekka.nieminen@hamk.fi, 03-6463403).

Hinta

Alkaen 800 e (jos kaikkien neljän tutkinnon osan suoritus toteutetaan pääosin tunnistamis- / tunnustamismenettelynä) . Erikseen järjestettävästä varsinaisesta tutkintotilaisuudesta peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.  Lisäksi peritään kulloinkin voimassa oleva OPH hinnoittelema tutkintomaksu.  

Pekka Ahlgren
koulutusohjelmapäällikkö
HAMI Liikenneopetuskeskus