Liikenneopettajatutkinnon päivittäminen liikenneopettajan erikoisammattitutkinnoksi

​Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto koostuu neljästä tutkinnon osasta. Vanhanmuotoisen liikenneopettajaluvan haltija voi osoittaa osaamisensa joko näyttötilaisuuksissa tai luotettaviin dokumentteihin vedoten tunnistamis/tunnustamismenettelyllä.

Tarvittaessa voit hankkia lisäosaamista monimuotokoulutuksella henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Tutkinnon päivittämiseen on jatkuva haku.

Lisätietoja Jouni Kalliopuska (jouni.kalliopuska@hamk.fi, +358 40 7761223) tai Ari-Pekka Nieminen (ari-pekka.nieminen@hamk.fi, +358 40 5878418).

Hinta

Alkaen 860 e. Tämä hinta sisältää yhden pakollisiin tutkinnonosiin varatun näyttötilaisuuden ja enintään kahden valinnaisen tutkinnonosan tunnistamis- ja tunnustamismenettelystä aiheutuvat kustannukset. Näytön täydentäminen  tai mahdollisesti tarvittavat muut näyttötilaisuudet hinnoitellaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.    

Pekka Ahlgren
koulutusohjelmapäällikkö
HAMI Liikenneopetuskeskus