Harkitsetko liikenneopettajaluvan ja liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon suorittamista oppisopimuksella?

Oppisopimus

​Oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan ja väliseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Paikalliset oppisopimustoimistot vastaavat oppisopimuksen tekemisestä sekä koulutuksen suunnittelusta. Tutkintoon valmistavan koulutuksen voi aloittaa joustavasti oppisopimuksen ja koulutuksen/tutkintojen järjestäjän kanssa tehtyjen sopimusten jälkeen.

Ennen oppisopimuksen tekemistä tulee selvittää poliisilta, onko mitään estettä liikenneopettajaluvan saamiselle (Ajokorttilaki 88§) ja työpaikan edustajan huomioida Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma tutkinnon perusteiden pohjalta. Pääosa oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan työpaikkakouluttaja. Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään oppilaitoksen antamalla valmistavalla koulutuksella ja työpaikalla tapahtuvilla ohjauskäynneillä. Opiskelija saa työpaikalla koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuspaikka on opiskelijan hankittava itse.

Liikenneopettajaluvan saaminen edellyttää liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon pakollisten osien suorittamista, 1) Autokoulutoimintojen hoitaminen ja 2) Liikenneopettajana toimiminen. Liikenneopettajaluvan ikävaatimus on 23.v.

Ensimmäiseen pakolliseen tutkinnon osaan valmistavaa koulutusta on n. 15 – 25 päivää, riippuen aikaisemmin hankitusta osaamisesta, esim. autokoulun sihteerinä tai mopo-opettajana työskentelystä saatu kokemus. Ensimmäisen tutkinnon jälkeen, liikenneopettajan työtä voi tehdä itsenäisesti. Toisen pakolliseen tutkinnon valmistavassa koulutuksessa lähiopetusta on n. 7 päivää. Autokoulutoimintojen hoitaminen -tutkintoon valmistava koulutuksen kesto on n. 3- 6kk ja Liikenneopettajana toimiminen -tutkintoon valmistava koulutuksen kesto on n. 6 – 18kk

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisten osien lisäksi, kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista, esimerkiksi moottoripyörien, tai kuorma- ja linja-autojen liikenneopettajalta vaaditaan kyseisten tutkinnon osien suorittaminen.

Lisätietoa

Koulutussopimuksista koulutusohjelmapäällikkö Pekka Ahlgren pekka.ahlgren@hamk.fi 03 646 3400

Opinnoista lehtori Erja Ruuhela-Kaitera erja.ruuhela-kaitera@hamk.fi 03 646 3563 ja

koulutussuunnittelija Jukka Syren jukka.syren@hamk.fi 0400 490 578

Oppisopimuksesta                     https://goo.gl/JuBSVN    

Liikenneopettajan eat              www.goo.gl/aGTevF    

Oppisopimustoimistot             www.goo.gl/nwzaAH  

HAMI Liikenneopetuskeskus, Kaartokatu 2, 11110 Riihimäki www.hami.fi/liikenne