Harkitsetko liikenneopettajaluvan ja liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon suorittamista oppisopimuksella?

Oppisopimus

​Oppisopimus perustuu työnantajan ja opiskelijan ja väliseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Pääosin ammattioppilaitoksiin sijoitetut oppisopimustoimistot vastaavat oppisopimuksen tekemisestä sekä koulutuksen suunnittelusta. Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti oppisopimuksen ja koulutuksen/tutkintojen järjestäjän kanssa tehtyjen sopimusten jälkeen.

Ennen oppisopimuksen tekemistä tulee selvittää poliisilta, onko mitään estettä liikenneopettajaluvan saamiselle (Ajokorttilaki 88§). Työpaikan edustajan tulee huomioida Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma tutkinnon perusteiden pohjalta. Pääosa oppisopimuksella tehtävästä tutkintokoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan työpaikkakouluttaja. Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään oppilaitoksen antamalla tietopuolisella koulutuksella ja työpaikalla tapahtuvilla ohjauskäynneillä. Opiskelija saa koulutuksen ajalta oppisopimuksessa määritetyltä työajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuspaikka on opiskelijan hankittava itse.

Liikenneopettajaluvan saaminen edellyttää liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon pakollisten tutkinnonosien  Autokoulutoimintojen hoitaminen ja  Liikenneopettajana toimiminen suorittamista. Liikenneopettajaluvan vähimmäisikävaatimus on 23 -vuotta.

Ensimmäiseen pakolliseen tutkinnon osaan valmistavaa koulutusta on n. 15 – 25 päivää, riippuen aikaisemmin hankitusta osaamisesta, esim. autokoulun sihteerinä tai mopo-opettajana työskentelystä saatu kokemus. Ensimmäisen tutkinnon jälkeen, liikenneopettajan työtä voi tehdä itsenäisesti. Toisen pakolliseen tutkinnonosaan kohdennetussa koulutuksessa on lähiopetusta n. 7 päivää. Autokoulutoimintojen hoitaminen -tutkinnonosaan kohdennetun koulutuksen kesto on n. 3 - 6kk ja Liikenneopettajana toimiminen -tutkintoon n. 6 – 18kk

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisten osien lisäksi, kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Esimerkiksi moottoripyörän tai kuorma- ja linja-autojen kuljettajien koulutukseen erikoistuneelta liikenneopettajalta vaaditaan kyseisten tutkinnon osien suorittaminen.

Lisätietoa

Koulutussopimuksista koulutusohjelmapäällikkö Pekka Ahlgren pekka.ahlgren@hamk.fi +358 400 486935

Opinnoista lehtori Erja Ruuhela-Kaitera erja.ruuhela-kaitera@hamk.fi +358 40 801 4621 ja

koulutussuunnittelija Jukka Syren jukka.syren@hamk.fi 0400 490 578

Oppisopimuksesta                     https://goo.gl/JuBSVN    

Liikenneopettajan eat              https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855073/reformi/tutkinnonosat  

Oppisopimustoimistot             www.goo.gl/nwzaAH  

HAMI Liikenneopetuskeskus, Kaartokatu 2, 11110 Riihimäki www.hami.fi/liikenne