Ohjaaja opastaa

​​

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajan koulutuksessa perehdytään mm. liikenneopettajakoulutukseen, näyttöihin, työssä oppimiseen ja oppimisen arviointiin.

Koulutus toteutetaan yksipäiväisenä. Päivään voivat osallistua myös autokoulun muu henkilökunta, erityisesti sihteerit ovat tervetulleita.

Opetusharjoittelun ohjaajana voi toimia liikenneopettajaluvan haltija, joka on toiminut päätoimisesti liikenneopettajana vähintään kolme vuotta ja antanut tänä aikana sekä teoria- että ajo-opetusta. Jos ohjaajia on useampia kuin yksi, joku heistä on nimettävä vastaavaksi ohjaajaksi.

Jokaisessa harjoittelupaikassa on oltava ainakin yksi ohjaaja, jolla on kouluttavan laitoksen antama ohjaajan koulutus tai muu soveltuva työpaikkaohjaajan koulutus. (1086/2012, 5§)

HAMKin julkaisusarjassa on julkaistu opas nimeltä Ohjaus ja arviointi liikenneopettajan erikoisammattitutkinnossa, jota suosittelemme lukumateriaaliksi kaikille työpaikkaohjaajille ja arvioijille.

 

Sisä​ltö

​Koulutuksen pääkohdat ovat:

  • Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
  • Tutkintokoulutus
  • Työpaikka oppimisympäristönä
  • Työpaikkaohjaaja, oppiminen, ohjaaminen ja ohjaustavat
  • Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
  • Liikenneopettajan erikoisammattitutkintokoulutuksen pakolliset osat
  • Näyttötilaisuudet, työssäoppiminen ja koulutus
  • Työssäoppimisen käytännöt

Aika

Työpaikkaohjaajat perehdytetään pääsääntöisesti opiskelijoiden ryhmälehtorien työpaikkavierailuilla.
Seuraavan koulutuksen ajankohdan ilmoitamme myöhemmin.

Paikka

Riihimäki, HAMIn Liikenneopetuskeskus.

Hinta

Koulutus ja materiaali ovat osallistujille maksuttomia. Matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista vastaa koulutukseen osallistuja.