Syksyn satoa
Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Maatalousala > Maatalousalan perustutkinto

​​​​​​​

Maatalousalan perustutkinto

Maaseutuyrittäjä osaa toimia maan, kasvien, eläinten, metsien, koneiden ja asiakkaiden kanssa vastuullisesti ja kustannustehokkaasti.

Maaseutuyrittäjät työskentelevät omilla maatiloillaan vaihtelevissa tehtävissä. Nykyajan maaseutuyrittäjän tulee osata työskennellä tekniikan parissa ja hallita myös taloudellinen suunnittelu. Muiden yrittäjien tavoin maatalousyrittäjä suunnittelee itse työpäivänsä kulun sekä kantaa vastuun työstään. Maatalousalan muutosten vuoksi maaseutuyrittäjän pitää olla tarvittaessa valmis kehittelemään kasvaviin tarpeisiin uusia lisäelinkeinoja.

Maaseutuyrittäjän töihin kuuluvat yleensä pelto- ja metsätyöt, karjatalouden työt sekä koneiden huolto- ja korjaustyöt. Maaseutuyrittäjän työtehtävät määräytyvät maatilan tuotantosuunnan ja koon mukaan. Kotieläintuotanto sitoo viljelijän melko tiukasti tilalleen, mutta antaa työtä tasaisesti ympäri vuoden. Viljanviljelyyn erikoistuneilla tiloilla kiireisintä aikaa ovat kevät ja syksy. Metsänhoidon työvaiheet ovat joustavampia, mutta vaativat pitkäjänteisyyttä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Viljelyn ja kotieläinhoidon lisäksi maatalousalan ammattilainen voi harjoittaa koneurakointia, maatilarakentamista, maataloustuotteiden jatkojalostamista sekä huolto- ja palvelutoimintaa. Myös ympäristönhoitoon liittyvät työt sekä loma-asukkaille tarjottavat palvelut voivat kuulua maatalousyrittäjän tehtäviin.

Perustutkinnon tavoitteet 

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita.

Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa sekä toimia rakennuttajana. Hän osaa pitää kunnossa yritystoiminnassa tarvittavia rakennuksia sekä huolehtia yritystoimintaan liittyvistä ympäristöistä.

Tutkinnon suorittanut seuraa aktiivisesti alansa kehitystä ja haluaa kehittyä ammatillisesti.  Työssään hän toimii taloudellisesti ja kustannustietoisesti, laatujärjestelmien mukaisesti sekä ympäristövastuullisesti ja eettisesti. Hän huomioi paikalliset ja alueelliset näkökohdat mahdollisuuksina ja pyrkii verkostoitumaan muiden kanssa.

Hän osaa käyttää tietotekniikkaa toimintansa suunnitteluun ja seurantaan, yrityksensä viestintään ja toimintansa kannattavuuden arviointiin. Toimintansa suunnittelussa hän hyödyntää maatalousalan sidosryhmien palveluja. Hän osaa järjestää yrityksensä työt rationaalisesti ja tarvittaessa toimia työnantajana.

Maaseutuyrittäjä pystyy valintojensa mukaisesti toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten

  • maanviljelijänä,
  • tuotantoeläinten hoitajana,
  • maatalouslomittajana,
  • maataloustarvikekaupassa sekä
  • lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluyrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

​​