​​​​​​​LISÄTIETOJA

Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto  

 
Opiskelupaikka: Mustiala, Tammela
Opintojen laajuus: 180 osp 
Osaamisala: Maatilatalous
Tutkintonimike: 
Maaseutuyrittäjä
Hakuaika: päättyy 31.12.
Opintojen aloitus:
Opinnot alkavat 17.1.2019
 
Lisätiedot:
koulutusohjelmapäällikkö
Outi Vahtila
0500 121 261

opinto-ohjaaja
Jouko Lindroos
0400 921366

Sähköposti muodossa: 
etunimi.sukunimi@hamk.fi​​​


Maatalousalan perustutkinto monimuotokoulutus

Ammatillisen perustutkinnon suorittanut maaseutuyrittäjä on maaseudun moniosaaja.

​Maatilatalouden osaamisala
koulutukseen hakeutuminen

Tutkinnosta voidaan räätälöidä sukupolvenvaihdoksen aloitustuen edellyttämä koulutus.

SPV-koulutus: haku ensin perustutkintoon alla olevan hakulomakkeen kautta.  Spv- koulutus räätälöidään tutkintoon hakeneelle henkilökohtaisesti.  

Pääsyvaatimuksena on peruskoulu tai vastaavat tiedot, aikaisempaa alan työkokemusta ei tarvita. Tutustu myös monimuotokoulutuksen valintaperusteisiin (.pdf)

>> Hakulomake

Tutkinnon rakenne

Maatilatalouden opinnot sisältävät HAMI Mustialassa:

1. Ammatillisia tutkinnon osia 145 osp:

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp :

 • Työskentely maatalousalalla 15 osp
 • Maaseutuyrittäminen 20 osp
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp 


Valinnaiset opinnot yhteensä 70 osp :

 • Peltokasvien tuottaminen 30 osp
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp
 • Maatalouden tuotantoteknologian hallinta 30 osp
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 osp
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
 • Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 osp

Ammatillisiin tutkinnon osiin voi valita opintoja ammattikorkeakoulusta. Suorittamalla 30 opintopisteen verran ammattikorkeakouluopintoja voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta samalla kampusalueella toimivaan Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopintoihin. 

2. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp
 

Opintojen toteutus

Monimuotoisessa koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksessa järjestettäviin lähiopetuspäiviin vuosittain vahvistettavan koulutuskalenterin mukaisesti. Etäopiskeluun on rakennettu tutkinnonosakohtaiset Moodle-ympäristöt. Sieltä löytyvät tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit sekä opiskeltavaan aihekokonaisuuteen liittyvät oppimateriaalit, tehtävät ja testit. Niiden avulla opiskelija pystyy arvioimaan oman osaamisensa ja kartuttamaan teoreettista tietoa. Osaaminen osoitetaan opiskelijakohtaisesti suunnitelluilla näytöillä.

Lähiopetuspäivinä opiskellaan Mustialan kampusalueella. Käytännön harjoituksia tehdään opetus- ja tutkimusmaatilalla: navetassa, konehallilla, pelloilla sekä metsissä ajanmukaista ja monipuolista konekantaa hyödyntäen. Maatilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Pelloilla kasvaa rehu- ja leipäviljoja, palkokasveja sekä nurmikasveja. Opetusmaatila on siirtymässä luomutuotantoon.

Työpaikalla oppimisen jaksot suoritetaan eri tuotantosuuntiin erikoistuneilla maatiloilla, hevostalleilla, koneurakointiyrityksissä, konekorjaamoissa sekä muissa maaseutuyrityksissä sen mukaan millaisia tutkinnon osia opiskelija on valinnut. Tutkinnosta voidaan räätälöidä sukupolvenvaihdoksen aloitustuen edellyttämä koulutus.

Lähiopetusjaksot

 

Mustiala 175-vuotta maatalousalan koulutusta

Mustiala oli Suomen ensimmäinen käytännöllis-tietopuolinen maanviljelysoppilaitos. Alkuvuosina aloitettiin heti myös tutkimus- ja kehitystoiminta: jalostettiin viljelykasveja ja koekäytettiin työkaluja. 


 Video: Mustiala 175 vuotta

 ​

Kysy koulutuksesta

Jos olet kiinnostunut HAMIn koulutustarjonnasta, lähetä sähköpostia osoitteeseen hami-info(at)hamk.fi

Jatko-opinnot

Maaseutuyrittäjän tutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Mustialassa on mahdollista jatkaa opintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa. Maaseutuelinkeinojen ja hevostalouden  koulutusohjelmasta valmistuu agrologeja (AMK)