​​​​​​​LISÄTIETOJA

Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto  

 
Opiskelupaikka: Mustiala, Tammela
Opintojen laajuus: 180 osp 
Osaamisala: Maatilatalous
Tutkintonimike: 
Maaseutuyrittäjä
Hakuaika: jatkuva haku

 
Lisätiedot:
koulutusohjelmapäällikkö
Outi Vahtila
0500 121 261

opinto-ohjaaja
Jouko Lindroos
0400 921366

Sähköposti muodossa: 
etunimi.sukunimi@hamk.fi​​​


Maatalousalan perustutkinto monimuotokoulutus

Ammatillisen perustutkinnon suorittanut maaseutuyrittäjä on maaseudun moniosaaja.

​Maatilatalouden osaamisala
koulutukseen hakeutuminen

Tutkinnosta voidaan räätälöidä sukupolvenvaihdoksen aloitustuen edellyttämä koulutus.

SPV-koulutus: haku ensin perustutkintoon alla olevan hakulomakkeen kautta.  Spv- koulutus räätälöidään tutkintoon hakeneelle henkilökohtaisesti.  

Pääsyvaatimuksena on peruskoulu tai vastaavat tiedot, aikaisempaa alan työkokemusta ei tarvita. Tutustu myös monimuotokoulutuksen valintaperusteisiin (.pdf)

Koulutukseen haetaan >> hakulomakkeella​​

Tutkinnon rakenne

Laajuus 180 osp:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

  • Työskentely maatalousalalla 15 osp
  • Maaseutuyrittäminen 20 osp
  • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp
  • Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Opintojen toteutus

Monimuotoisessa koulutuksessa vuorottelevat lähijaksot oppilaitoksessa, verkko-opetus,  ohjattu etäopiskelu ja työpaikalla oppiminen.

Opetuksen osana Mustialassa toimii nykyaikainen ja monipuolinen opetusmaatila, jonka päätuotantosuunta on maidontuotanto. Pelloilla kasvaa rehu- ja leipäviljoja, palkokasveja sekä nurmikasveja.

Hankittu ammattitaito näytetään aidoissa työelämän tilanteissa, joissa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, että hän on saavuttanut opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Näyttöjä toteutetaan Mustialan koulutilan lisäksi maatiloilla sekä muissa työpaikalla oppimisen paikoissa.

Työpaikalla oppimisen jaksot suoritetaan eri tuotantosuuntiin erikoistuneilla maatiloilla, hevostalleilla, koneurakointiyrityksissä, konekorjaamoissa sekä muissa maaseutuyrityksissä sen mukaan millaisia tutkinnon osia opiskelija on valinnut. Tutkinnosta voidaan räätälöidä sukupolvenvaihdoksen aloitustuen edellyttämä koulutus.

 

Lähiopetusjaksot

 

Oppimisympäristöstä

Mustialan uusi navetta ​

Mustialaan valmistui alkuvuodesta 2015 uusi opetusnavetta. Navettarakennus on eristämätön pihatto, jossa on lypsylehmien lisäksi tilat myös nuorkarjalle ja pikkuvasikoille. Navetassa on yksi lypsyrobotti, opetusta varten on pieni lypsyasema

Ruokinta perustuu seosrehuruokintaan ja rehunjako on automatisoitu. Lannanpoistojärjestelmänä on slalom ja lantakäytävien puhdistuksessa käytetään puhdistusrobottia. Kuivitus on automatisoitu erillisellä kuivituslaitteella.

Mustiala 175-vuotta maatalousalan koulutusta

Mustiala oli Suomen ensimmäinen käytännöllis-tietopuolinen maanviljelysoppilaitos. Alkuvuosina aloitettiin heti myös tutkimus- ja kehitystoiminta: jalostettiin viljelykasveja ja koekäytettiin työkaluja. 


 Video: Mustiala 175 vuotta

 ​

Kysy koulutuksesta

Jos olet kiinnostunut HAMIn koulutustarjonnasta, lähetä sähköpostia osoitteeseen hami-info(at)hamk.fi

Jatko-opinnot

Maaseutuyrittäjän tutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Mustialassa on mahdollista jatkaa opintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa. Maaseutuelinkeinojen ja hevostalouden  koulutusohjelmasta valmistuu agrologeja (AMK)