Maaseutuyrittäjän tutkinto nuorisokoulutuksena

​​​​​​​Lisätietoja

Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto 180 osp
Opiskelupaikka: Mustiala, Tammela
Opintojen laajuus: 180 osp / 3 vuotta
Osaamisala: Maatilatalous
Tutkintonimike: Maaseutuyrittäjä
Yhteishaku: päättynyt
Jatkuva haku: käynnissä

Opintojen aloitusaika:
Opinnot alkavat 13.8.2018

Lisätiedot:
koulutusohjelmapäällikkö
Outi Vahtila
0500 121261

opinto-ohjaaja
Jouko Lindroos
0 400 921366

Sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@hamk.fi​

Maatalousalan perustutkinto

Mustialan maatalouskoulutuksella on pitkät perinteet.

Yhteishaku  ja jatkuva haku maatalousalan perustutkintoon

>> Hakuohjeet HAE HAMIin-sivulla

....................................

 

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opiskelu koostuu

 • teorian ja käytännön töiden opetuksesta​
 • työpaikalla oppimisesta
 • osaamisen näytöistä
 • itsenäisestä opiskelusta

Opintoihin kuuluu erilaisten projektien tekoa, yritysvierailuja ja osallistumista mm. Mustialassa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen. Käytännön oppiminen tapahtuu pääosin Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Tilan tuotantosuuntana on maidontuotanto ja tilalla on vuonna 2015 valmistunut robottinavetta. 

Työpaikalla oppiminen tapahtuu joko koulutus- tai oppisopimuksella eri tuotantosuuntiin erikoistuneilla maatiloilla, hevostalleilla, koneurakointiyrityksissä, konekorjaamoissa sekä muissa maaseutuyrityksissä sen mukaan millaisia tutkinnon osia olet valinnut. 

Ammatillisiin tutkinnon osiin voi valita opintoja ammattikorkeakoulusta. Suorittamalla 30 opintopisteen verran ammattikorkeakouluopintoja voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta samalla kampusalueella toimivaan Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopintoihin. 

Maatilatalouden opinnot sisältävät HAMI Mustialassa:

1. Ammatillisia tutkinnon osia 145 osp:

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp :

 • Työskentelyä maatalousalalla 15 osp
 • Maaseutuyrittäminen 20 osp
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp 

Valinnaiset opinnot yhteensä 70 osp :

 • Peltokasvien tuottaminen 30 osp
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp
 • Maatalouden tuotantoteknologian hallinta 30 osp
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 osp
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
 • Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 osp

      Mustialassa voit valita opintoja joustavasti myös ammattikorkeakoulun agrologi-opinnoista.

2. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 •  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Haku koulutukseen

HAMI Mustialan maatalousalan perustutkintoon haetaan joko valtakunnallisessa nuorten yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Lisätiedot >> HAE HAMIin -sivulla

Kysy koulutuksesta

Jos olet kiinnostunut HAMIn koulutustarjonnasta, niin voit lähettää sähköpostia osoitteeseen hami-info(at)hamk.fi. 

lehma2.jpg