Maaseutuyrittäjän tutkinto nuorisokoulutuksena

​​​​​​​Lisätietoja

Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto 180 osp
Opiskelupaikka: Mustiala, Tammela
Opintojen laajuus: 180 osp / 3 vuotta
Osaamisala: Maatilatalous
Tutkintonimike: Maaseutuyrittäjä
Yhteishaku: päättynyt
Jatkuva haku: käynnissä

Opintojen aloitusaika:
Opinnot alkavat 13.8.2018

Lisätiedot:
koulutusohjelmapäällikkö
Outi Vahtila
0500 121261

opinto-ohjaaja
Jouko Lindroos
0 400 921366

Sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@hamk.fi​

Maatalousalan perustutkinto

Mustialan maatalouskoulutuksella on pitkät perinteet.

Yhteishaku  ja jatkuva haku maatalousalan perustutkintoon

>> Hakuohjeet HAE HAMIin-sivulla

....................................

 

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto koostuu ammatillisista sekä yleisistä aineista, painottuen ammatilliseen osaamiseen. Tutkintoon voidaan sisällyttää työllistymistäsi tukevia tutkinnon osia. 

Opiskelu koostuu

 • teorian ja käytännön töiden opetuksesta​
 • työpaikalla oppimisesta
 • osaamisen näytöistä
 • itsenäisestä opiskelusta

Opintoihin kuuluu erilaisten projektien tekoa, yritysvierailuja ja osallistumista mm. Mustialassa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen. Käytännön oppiminen tapahtuu pääosin Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Tilan tuotantosuuntana on maidontuotanto ja tilalla on vuonna 2015 valmistunut robottinavetta. 

Työpaikalla oppiminen tapahtuu joko koulutus- tai oppisopimuksella eri tuotantosuuntiin erikoistuneilla maatiloilla, hevostalleilla, koneurakointiyrityksissä, konekorjaamoissa sekä muissa maaseutuyrityksissä sen mukaan millaisia tutkinnon osia olet valinnut. 

Maatilatalouden opinnot sisältävät HAMI Mustialassa:

1. Ammatillisia tutkinnon osia 145 osp:

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp :

 • Työskentelyä maatalousalalla 15 osp
 • Maaseutuyrittäminen 20 osp
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp 

Valinnaiset opinnot yhteensä 70 osp :

 • Peltokasvien tuottaminen 30 osp
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp
 • Maatalouden tuotantoteknologian hallinta 30 osp
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 osp
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
 • Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 osp

      Mustialassa voit valita opintoja joustavasti myös ammattikorkeakoulun agrologi-opinnoista.

2. Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp

 

Haku koulutukseen

HAMI Mustialan maatalousalan perustutkintoon haetaan joko valtakunnallisessa nuorten yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Lisätiedot >> HAE HAMIin -sivulla

Kysy koulutuksesta

Jos olet kiinnostunut HAMIn koulutustarjonnasta, niin voit lähettää sähköpostia osoitteeseen hami-info(at)hamk.fi. 

Huomaathan, että kesälomien takia viesteihin vastaaminen saattaa venyä lukuvuoden alkuun (elokuun alkuun asti)

lehma2.jpg