Kennoista kultaa
Skip Navigation LinksHämeen ammatti-instituutti > Maatalousala > Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

​Lisätietoja

Hakuaika: 15.9 - 15.10.2018
Opiskelupaikka: Mustiala, Tammela, MTT Jokioinen

Opintojen ajankohta:
15.-16.11.2018 

Lisätiedot:
Merja Vainio
(03) 6465 542

Sähköpostit muodossa:
etunimi.sukunimi@hamk.fi​

Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

Mehiläistarhaaja on mehiläisalan asiantuntija, joka tuottaa ja myy mehiläisalan tuotteita ja palveluja.

Mehiläistarhaaja toimii yleensä itsenäisenä yrittäjänä joko päätoimisesti tai muun ammatin ohessa. Päätuote on hunaja, mutta lisäksi alalla tuotetaan muita pesätuotteita kuten mehiläisvahaa, siitepölyä, propolista ja pölytyspalveluja.

Tarhaaja voi myös erikoistua tuottamaan mehiläisemoja ja -pesiä tai hunajan käsittelypalveluja muille tarhaajille. Mehiläistarhaaja on luonnon monipuolisuuden ylläpitäjä. Mehiläistarhaaja on monipuolinen osaaja, joka hallitsee mehiläisten hoidon, elintarvikkeiden käsittelyn ja toimialan yrittämiseen liittyvät asiat. Hän osaa hoitaa mehiläisiä siten, että pesät pysyvät terveinä ja tuottavina vuodesta toiseen. Hän hallitsee pesien lisäyksen ja mehiläisemojen kasvatuksen ja osaa valita tuotantoon sopivat tarhapaikat mehiläisten ja kasvien tuntemuksensa perusteella. Hänen on tunnettava tuotteiden ominaisuudet pystyäkseen säilyttämään tuottamiensa elintarvikkeiden korkean laadun. Tuotteiden käsittelyssä käytetään toimialalle kehitettyjä koneita ja laitteita. Niitä käytettäessä on huolehdittava työturvallisuudesta.

Ammattitarhaajan on kehitettävä toimintaansa koko ajan. Puhtaiden mehiläistuotteiden tuottaminen vaatii hyvää mehiläisten tuntemusta ja hoitotyön hallintaa. Mehiläistarhaajalta vaaditaan asiakaslähtöistä toimintaa ja asiakkaiden toiveiden tunnistamista.

Miten haetaan?

 Täyttämällä >> sähköisen hakulomakeen . Haku on päättynyt.

Toimintaympäristö ja opetusjärjestelyt

HAMIn Mustialan yksikkö sijaitsee mehiläistarhauksen ydinalueella Lounais-Hämeessä. Mehiläistarhaajien ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa ollaan jatkuvasti yhteydessä alan järjestöihin (esim. Suomen Mehiläishoitajien Liitto ry), alan keskeisiin yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. Opetuksessa toimitaan yhteistyössä seudun mehiläistarhaajien kanssa.  Opetus- ja näyttöympäristöinä käytetään HAMIn omaa mehiläistarhaa ja linkoomoa sekä Maa- ja elintarviketutkimuslaitoksen (MTT) tutkimustarhoja.

Tutkinnon rakenne

Mehiläistarhaajan ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on suoritettu, kun jokaisen osan näytöt on annettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Mehiläistarhaus
2. Hunajan ja vahan käsitteleminen

3. Yrittäjänä toimiminen mehiläistaloudessa

Valinnaiset tutkinnon osat, joista suorittaja valitsee yhden:

4. Mehiläisalan palvelujen tuottaminen
5. Tuotteistaminen mehiläistaloudessa

6. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta


 
Monimuotokoulutus

Valmistava koulutus suoritetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta 2-5 päivänä kuukaudessa. Teoriaopetus toteutetaan HAMIn Mustialan toimipisteessä. Käytännön harjoitukset ja tutkintotilaisuudet järjestetään Mustialan mehiläistarhalla, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) Jokioisissa ja alueen yhteistyömehiläistarhoilla. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen tutkintotilaisuuksissa.

Tutkintotilaisuudet

Ammattitaito on arvioitava tutkintotilaisuuksissa jokainen tutkinnon osa kerrallaan niin, että arvioitavan ammattitaitoa verrataan vastaavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin.

Ammattitaidon pääasiallisena arviointimuotona käytetään työnäyttöä, taitotestiä, työtoiminnan havainnointia tai simulointia ja kestoltaan vaihtelevia projektitehtäviä. Myös portfolioita eli dokumentoituja todisteita vaadittavasta osaamisesta voidaan näyttötutkintotilaisuuksissa käyttää.

Koulutuksen hinta

Mehiläistarhaajan ammattitutkintokoulutuksen hinta on 800 euroa.

Lisätiedot

Merja Vainio, puh. (03) 6465 542
merja.vainio(at)hamk.fi

Katso tutkinnon >> opintojaksot​.​