Tarkkaa tutkimustyötä

HAMIn meijerialan koulutus Hämeenlinnassa

HAMI on Suomen ainoa oppilaitos, josta valmistuu meijerialan ammatillisen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä.

Meijerialan koulutusohjelman suorittanut meijeristi työskentelee pääsääntöisesti meijeriteollisuuden tuotantolaitoksissa eri puolilla Suomea mm.

  • eri tuotteiden valmistajina,
  • valmistuksen ohjaajina,
  • tuote- tai pakkausosastojen esimiehinä,
  • laboratoriovastaavina ja
  • maidon vastaanoton sekä yhteiskäsittelyn hoitajina.

Meijeriala on voimakkaan tuotekehityksen, luovien ideoiden ja tulevaisuuden ala. Meijeristejä toimii myös mm. elintarvikevalvonnassa, teollisuuden pesuaineyrityksissä ja panimoissa.

Opiskelu koostuu teorian ja käytännön työn opetuksesta, työssäoppimisesta, ammattiosaamisen näytöistä ja itsenäisestä opiskelusta. Opiskelun aikana tehdään myös opintoretkiä alan yrityksiin.

Sairion opetusmeijeri toimii monipuolisena käytännön oppimisympäristönä. Siellä valmistetaan erilaisia maitotuotteita sekä tehdään laadunvarmistusta kemiallisilla, mikrobiologisilla ja aistinvaraisen arvioinnin menetelmillä.

Sairion meijerialan koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alan työnantajien kanssa. Sairiossa tekevät osan opinnoistaan myös Hämeen ammattikorkeakoulun, HAMKin bio- ja eli​ntarviketekniikan opiskelijat. Toimipaikka sijaitsee kolmen kilometrin päässä Hämeenlinnan keskustasta, Aulangon luonnonpuiston reunassa.​​