HAMIn metsäalan koulutus Evolla

​​​

HAMIn metsäalan koulutus Evolla

HAMIssa voi opiskella metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi tai osallistua täydennyskoulutukseen.

​​Evolla voi opiskella

  • metsäalan perustutkinnon (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja) 
  • metsäalan lisä- ja täydennyskoulutusta.

​Metsäalan osaaja voi työskennellä metsänhoitoyhdistysten, Metsähallituksen, metsäteollisuusyritysten, kuntien ja kaupunkien tai alan yksityisten yrittäjien palveluksessa sekä toimia itsenäisenä yrittäjänä. Erilaisten metsänhoito- ja metsänviljelytöiden sekä puutavaran hakkuun lisäksi työhön sisältyy neuvonta-, mittaus- ja suunnittelutöitä.

Työympäristöinä voivat olla myös erikoiskohteet, joissa korostuvat maisema-, ympäristönhoito- ja luonnonsuojeluasiat. Toimintaympäristöjä ovat talousmetsien lisäksi taajamametsät, ulkoilu- ja virkistysalueet, kansallispuistot sekä luonnonsuojelualueet.

Opiskelu koostuu teoria- ja työnopetuksesta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta koulutus- tai oppisopimuksena, näytöistä, itsenäisestä opiskelusta ja opintoretkistä. Projektioppiminen ja yrittäjyys näkyvät vahvasti opinnoissa, joissa hyödynnetään opiskelijoiden omaa Evon metsäosuuskuntaa.

Evolla opitaan monipuolisissa käytännön oppimisympäristöissä, joita ovat mm. opetusmetsä, konehalli, kenttä-, sirkkeli- ja vannesahat, puutyöverstas ja lämpölaitos. Käytössämme on monipuolinen ja nykyaikainen konekalusto manuaaliseen ja koneelliseen puunkorjuuseen.

Metsäalan perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Evolla on mahdollista jatkaa opintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa​​ ja suorittaa metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto.​