Erityisopetus

Erityisopetus

​​HAMIssa opiskelija saa erityistä tukea opintojensa aikana sitä tarvitessaan.

​Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun opinnoista suoriutuminen ei suju suunnitelmien mukaan. Jokaisella HAMIn opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada tukea.

Erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma. Opiskelijan tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja tuen toteutumista seurataan säännöllisesti. Tuen suunnittelussa ja seurannassa yhteistyö opiskelijan huoltajien kanssa on tärkeää.

Esimerkkejä tukimuodoista:

 • henkilökohtainen ohjaus erilaisissa opetuksen tilanteissa
 • opiskelijan vahvuuksien hyödyntäminen opintojen suunnittelussa (mm. valinnaiset)
 • tehtäväpaja / rästipaja
 • yksilöllinen opiskelumateriaali (esim. selkeäkielinen, isompi kirjainkoko)
 • tiivis tuki työssäoppimisjaksoilla
 • laajennettu työssäoppiminen
 • työvaltainen opiskelu
 • henkilökohtaiset opiskelun aikataulut
 • oppimisen haasteiden huomioiminen osaamisen arvioinnissa (ammattiosaamisen näytöt ja muu arviointi)
 • yksilölliset osaamistavoitteet (mukautus)​
 • itsenäistymisen ja elämänhallinnan tukeminen
 • vapaa-ajan ohjattu toiminta.​​
​​