Elämä edessä

Jatko-opinnot

Ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa korkeakoulussa ja yliopistossa.

​Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto sekä erikoisammattitutkinto antavat yleisen hakukelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin. ​Tämä tarkoittaa, että tutkinnon suorittanut voi halutessaan hakeutua opiskelemaan myös muuta koulutusalaa esim. tekniikan alan perustutkinnon suorittanut voi hakea opiskelemaan vaikkapa kasvatustieteitä.

 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Hämeen ammatti-instituutti tekee tiivistä yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)  kanssa. Oppilaitosten luonnonvara-alan koulutukset toimivat yhteisissä tiloissa Evolla, Lepaalla ja Mustialassa. Perustutkinnon jälkeen voi jatkaa opintoja tutussa ympäristössä ja suorittaa  ammattikorkeakoulututkinnon.

Hämeen ammattikorkeakoulun koulutustarjonta

Väyläopinnot ovat varteenotettava vaihtoehto 2. asteen opiskelijoille Hämeen ammattikorkeakoulussa. Toisen asteen tutkinnon ja 30 op ammattikorkeakouluopintoja suorittanut opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta HAMKissa.

Väyläopinnot HAMKissa