Chillaillen HAMIssa

​​

Kansainvälisyys

​​HAMI kannustaa kansainvälisyyteen. Opiskelijat voivat lähteä ulkomaille työssäoppimisjaksolle.

Toisessa kulttuurissa työskentely parantaa ammattitaitoa, avartaa omaa tietämystä ja lisää kielitaitoa. Samalla voi luoda verkostoja ja saada uusia ystäviä.

Kaikista koulutusohjelmista on mahdollista lähteä ulkomaille työssäoppimisjaksolle. Jaksot toteutuvat pääsääntöisesti Euroopan maissa. Suosituimpia ovat olleet Hollanti, Unkari, Itävalta, Ruotsi ja Viro, mutta Australia, Kanada ja Thaimaa ovat myöskin olleet kohteina.

Opiskelijaryhmät tekevät joka vuosi ulkomaanmatkoja.

Ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten voi hakea koululta apurahaa. Ulkomaanjaksoa varten on myös mahdollista anoa ulkomaan opintorahaa >> Kelasta​

Kuka voi päästä vaihtoon?

HAMIn opiskelijana voi lähteä vaihtoon, jos sinulla on

  • riittävän sujuva suullinen englannin/ruotsin/saksan kielen taito
  • vahva ja selkeästi ilmaistu oma motivaatio (Motivation letter)
  • riittävä fyysinen ja henkinen terveys sekä riittävät elämänhallintataidot
  • opintojen hyvä edistyminen (ei nollia, ei selvittämättömiä poissaoloja eikä suorittamattomia opintoja)
  • moitteeton käytös oppilaitoksessa ja top -jaksoilla.

Opettajat, ryhmänohjaajat, ammatilliset ohjaajat ja muut tukihenkilöt antavat palautetta kv-jaksolle hakeutuvien opintomenestyksestä. Kielitaidon riittävyys voidaan varmistaa englannin-, ruotsin- tai saksankielisellä haastattelulla. HAMIssa tarjottavien kieliopintojen lisäksi esim. kansalaisopistossa sekä iltalukiossa järjestetään erilaisia kielikursseja kohtuulliseen hintaan. Tarjolla on myös erilaisia CD-kielikursseja itsenäiseen opiskeluun. Oman alan englanninkielisen kirjallisuuden lukeminen on suositeltavaa.

Kun työssäoppimisjakso ulkomailla kiinnostaa, ota yhteys koulutusohjelmasi kansainvälisyydestä vastaavaan henkilöön:

  • meijeriala: Jari Latva-Koivisto
  • metsäala: Martti Kolkka
  • puutarha-ala: Soile Viljakka
  • maatalousala: Monna Alatalo​

>> Opiskelijoiden matkakertomuksia