Chillaillen HAMIssa

​​

Kansainvälisyys

​​HAMI ssa kannustetaan opiskelijoita kansainvälisyyteen. Opiskelijat voivat osallistua opintoretkille tai lähteä ulkomaille työpaikalla oppimisen jaksolle.

Toisessa kulttuurissa työskentely kasvattaa ammattitaitoa, avartaa omaa tietämystä ja lisää sosiaalisia taitoja, erityisesti kielitaitoa. Samalla voi luoda verkostoja ja saada uusia ystäviä.

Lähes kaikista koulutusohjelmista on mahdollista lähteä ulkomaille työpaaikalla oppimisen jaksolle. Jaksot toteutuvat pääsääntöisesti Euroopan maissa. Suosituimpia kohdemaita ovat olleet esimerkiksi  Hollanti, Unkari, Ranska, Ruotsi ja Viro.

Ulkomaan työpaikalla oppimisen jaksoa varten voi hakea koululta apurahaa, jonka lisäksi on mahdollista anoa ulkomaan opintorahaa >> Kelasta​

Kuka voi päästä vaihtoon?

HAMIn opiskelijana voi lähteä vaihtoon, jos sinulla on

  • riittävän sujuva suullinen englannin/ruotsin/saksan/ranskan kielen taito
  • vahva ja selkeästi ilmaistu oma motivaatio (Motivation letter)
  • riittävä fyysinen ja henkinen terveys sekä riittävät elämänhallintataidot
  • opintojen hyvä edistyminen (ei aiheettomia poissaoloja eikä suorittamattomia opintoja)
  • moitteeton käytös oppilaitoksessa ja aiemmilla työpaikalla oppimisen jaksoilla.

Opettajat, ryhmänohjaajat, ammatilliset ohjaajat ja muut tukihenkilöt antavat palautetta kv-jaksolle hakeutuvien opintomenestyksestä. Kielitaidon riittävyys voidaan varmistaa kohdemaan kielellä tehtävällä haastattelulla. HAMIssa tarjottavien yhteisten tutkinnon osien kieliopintojen lisäksi esim. kansalaisopistossa sekä iltalukiossa järjestetään erilaisia kielikursseja kohtuulliseen hintaan. Tarjolla on myös erilaisia CD-kielikursseja itsenäiseen opiskeluun. Oman alan englanninkielisen kirjallisuuden lukeminen on suositeltavaa.

Kun työpaikalla oppimisen jakso ulkomailla kiinnostaa, ota yhteys koulutusohjelmasi kansainvälisyydestä vastaavaan henkilöön:

  • meijeriala: Jari Latva-Koivisto
  • metsäala: Martti Kolkka
  • puutarha-ala: Soile Viljakka
  • maatalousala: Monna Alatalo​

>> Opiskelijoiden matkakertomuksia