Jakson arviointi

​​Kansainvälisen työssäoppimisjakson arviointi perustuu omaan arvioosi ja keskusteluun, jonka olet käynyt ulkomaisen työpaikkaohjaajan kanssa. Keskustelusta tehdään arviointilomake, joka annetaan kaikille osapuolille. Sinulle lomake on työtodistus, ja siitä kannattaa pitää hyvää huolta.

Kun teet ammattiosaamisen näytön ulkomailla, sen arvioi joko paikalle saapunut ohjaava opettaja tai partnerikoulun opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa, samoin kriteerein kuin Suomessa. Ammattiosaamisen näytön suorittamisen yhteydessä täytetään arviointilomake, joka sisältää keskeiset sisällöt arvioituna ja näyttötodistuksessa näkyvän arvosanan (1-3) sekä kaikkien osapuolten allekirjoitukset. Näytön arviointilomake on erittäin tärkeä dokumentti, ja olet vastuussa sen toimittamisesta ohj​aavalle opettajalle. Arviointi voidaan tehdä myös sähköisesti SoleO​ps-järjestelmään, jos tarvittava tekniikka on vaihtokohteessa käytössä.

Heti vaihtojakson jälkeen sinun tulee toimittaa kv-vastaavalle tai ohjaavalle opettajalle kaikki työssäoppimiseen liittyvät alkuperäiset dokumentit:

  • jakson kokonaisarviointi
  • ammattiosaamisen näytön tai näyttöjen arviointi 
  • oppimispäiväkirja.

Kv-vastaava tai työssäoppimiskoordinaattori arkistoi yhdet kopiot. Ohjaava opettaja arvioi kaikki kirjalliset oppimistehtävät. Tutkintotodistukseen merkitään työssäoppimisen laajuus.

Kaikki vaihdossa olleet opiskelijat sitoutuvat esittelemään vaihtojaksoaan ja kokemuksiaan seuraavan vuoden lähtijöille. Esitys voi olla vapaamuotoinen, esim. paljon kuvia sisältävä esitys.

Kaikki apurahan saaneet opiskelijat ovat velvollisia antamaan kirjallista palautetta vaihtojaksostaan kv-vastaavan antamin ohjeistuksin. Tähän saat tarvitessasi apua kv-vastaavalta.