Ulkomailla suoritetun työpaikalla oppimisen jakson arviointi

​​Ulkomailla suoritettu työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso arvioidaan työtodistuksella, joka kannattaa säilyttää huolella.

Kun teet tutkinnon osan näytön ulkomailla, sen arvioi joko paikalle saapunut ohjaava opettaja tai partnerikoulun opettaja yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa, samoin kriteerein kuin Suomessa. Näytön suorittamisen yhteydessä täytetään arviointilomake, joka sisältää keskeiset sisällöt arvioituna ja todistuksessa näkyvän lopullisen arvosanan (1-5) sekä kaikkien osapuolten allekirjoitukset. Näytön arviointilomake on erittäin tärkeä dokumentti, ja olet vastuussa sen toimittamisesta ohj​aavalle opettajalle, mikäli oppilaitoksen edustaja ei ole mukana näytössä. Arviointi voidaan tehdä myös sähköisesti SoleO​ps-järjestelmään, jos tarvittava tekniikka on vaihtokohteessa käytössä.

Heti vaihtojakson jälkeen sinun tulee toimittaa kv-vastaavalle tai ohjaavalle opettajalle kaikki työpaikalla oppimiseen liittyvät alkuperäiset dokumentit:

  • jakson kokonaisarviointi = työtodistus
  • näytön tai näyttöjen arviointi 
  • oppimispäiväkirja.

Kv-vastaava, ryhmänohjaaja tai työssäoppimiskoordinaattori arkistoi kopiot. Ohjaava opettaja arvioi kaikki kirjalliset oppimistehtävät. Tutkintotodistukseen merkitään työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajuus osaamispisteinä.

Kaikki vaihdossa olleet opiskelijat sitoutuvat esittelemään vaihtojaksoaan ja kokemuksiaan seuraaville lähtijöille. Esitys voi olla vapaamuotoinen, esim. kuvia sisältävä esitys.

Kaikki apurahan saaneet opiskelijat ovat velvollisia antamaan kirjallista palautetta vaihtojaksostaan kv-vastaavan antamin ohjeistuksin. Tähän saat tarvitessasi apua kv-vastaavalta.