​​

Oppiminen työpaikalla

Eri maiden kesken on suuria eroja siinä, mitä tehtäviä opiskelijat voivat jaksollaan tehdä. Työpaikan mahdollisuuksien mukaan voit toteuttaa opiskeluohjelmaasi esimerkiksi seuraavasti:

 • työtehtävien itsenäinen tekeminen
 • työtehtävissä avustaminen
 • avun tarjoaminen yksittäisissä töissä
 • tiettyjen erityistehtävien suorittaminen
 • osastoilla kiertäminen ja prosessin seuranta.

Osallistu kaikkiin tarjottaviin tilaisuuksiin, koska näin tutustut paikallisiin opiskelijoihin tai työkavereihin ja saat tietoa erilaisista aktiviteeteista ja tapahtumista.

Varmista kohteessa, että työssäoppimissopimuksesi on täytetty ja allekirjoitettu. Varmista, että työpaikkasi ohjaajalla on tarvittavat dokumentit heti vaihdon alussa. Huolehdi siitä, että kaikki paperit täytetään ja allekirjoitetaan vaihdon lopussa. Palauta kaikki asiapaperit koululle välittömästi palattuasi.

Työssäoppimisjakson ensimmäisellä viikolla tutustut työympäristöön ja työtehtäväsi muokkautuvat. Voit vielä tarkentaa henkilökohtaisia tavoitteitasi työssäoppimisjaksolle, ja käyttää apuna opetussuunnitelmaa tai ohjaavaa opettajaa. Ota huomioon myös oma aikaisempi kokemuksesi, tietosi ja taitosi. Kirjaa jakson tavoitteet oppimispäiväkirjaan ja esittele ne myös työpaikkasi ohjaajalle. ​

Pidä oppimispäiväkirjaa tai blogia

Yksi tehtäväsi on pitää työssäoppimisjakson aikana oppimispäiväkirjaa. Se auttaa selventämään mitä osaat tehdä, mistä pidät ja miten sinun tulisi kehittää oppimistasi ja työssä selviytymistäsi.

Kirjaa oppimispäiväkirjaan päivittäinen työaika ja sekä asiat, mitä olet oppinut, ihmetellyt ja oivaltanut. Kirjaa tilanteita, jolloin osasit yhdistää teoreettista sekä kokemuksellista tietoa toisiinsa, mitä teit tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten edistyit niiden suhteen. Mieti työsi kannalta omia vahvoja puoliasi ja sekä tilanteita, joissa olisit tarvinnut lisää kokemusta tai tietoa. Älä vain kirjoita mekaanisesti tai aikajärjestyksessä eri päivien tapahtumista, vaan kuvaa ajatuksiasi oman oppimisesi kannalta. Havainnollista tarvittaessa kuvin ja piirroksin, ja pidä päiväkirjaa seuraavista asioista:

 • Mitä olen oppinut? 
 • Mihin kokonaisuuteen aihepiiri liittyi? 
 • Mitä tiesin ennakolta tästä aihepiiristä? 
 • Mitä uutta kohtasin? 
 • Mitä osaan hyvin? 
 • Mitkä olivat vahvuuteni työssäoppimisjaksolla? 
 • Mitä vaikeuksia kohtasin? 
 • Minkälaisia ajatuksia työpäivän tapahtumat minussa herättivät? 
 • Minkälaista palautetta sain työtovereiltani ja ohjaajaltani? 
 • Minkälaista palautetta sain asiakkailta? 
 • Miten saavutin asettamani tavoitteet; henkilökohtaiset ja ammatilliset? 
 • Mitä kehittämistarpeita havaitsin työskentelyssäni? 
 • Missä tarvitsin ohjausta?
 • Sainko mielestäni riittävästi ohjausta?
 • Mikä on oma mielipiteeni opiskellusta asiasta? 
 • Miten itse vaikutin asioihin?

Pyydä oppimispäiväkirjaasi työpaikkaohjaajan allekirjoitus jakson lopussa ja toimita oppimispäiväkirjasi ohjaavalle opettajalle. Muista myös kerätä vaihdon aikana materiaalia esitykseen, jonka teet palattuasi luokkatovereillesi ja seuraavana vuonna vaihtoon lähteville.

Ohjaus ja tuki vaihtojaksolla 

Paikallinen työpaikkaohjaaja vastaa perehdyttämisestäsi, seuraa suoriutumistasi ja tavoitteidesi saavuttamista sekä viestii ohjaavan opettajan tai kv-vastaavan kanssa. 

Jos työtehtäväsi eivät vastaa asetettuja tavoitteita, ota yhteys ohjaavaan opettajaasi Suomessa, jolta saat toimintaohjeet tilanteen ratkaisemiseksi. Ohjaava opettaja on yhteydessä työpaikkasi ohjaajaan, jos tehtäviisi tarvitaan muutoksia.

Työtehtävien tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen on haasteellista ulkomaisella työssäoppimisjaksolla etenkin silloin, kun suoritat ammattiosaamisen näytön. Tässä ohjauksessa ammatillisen aineiden opettajan rooli on erityisen tärkeä.

Jos työssä​oppimispaikan on järjestänyt partnerikoulun kv-koordinaattori, hän toimii tarvittaessa myös paikallisena yhteyshenkilönä vaihdon aikana.