Iloista opiskelua HAMIssa

​​​

Opintojen tuki ja ohjaus

​Oppilaitosyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille tärkeitä asioita. Jokainen opiskelija saa tukea ja ohjausta omiin opintoihinsa tai elämänhallintaan.

Toimintatapamme on osallistava: innostamme opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yhteisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseen.

Jokainen opiskelija on oman tilanteensa paras asiantuntija. Opiskelijat saavat tukea ja ohjausta esim.

  • opintojen suunnittelussa,
  • opinto- ja koulumatkatukiasioissa,
  • asumisessa ja
  • elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja eli opo haastattelee opiskelijoita opintojen alussa. Hän kartoittaa opiskelijan oppimishistoriaa ja ammatillisiin opintoihin liittyviä tavoitteita. Opo auttaa opiskelijaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (hyväksiluku). Opo antaa ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työelämään siirtymisessä.

Ammatillinen ohjaaja

Ammatillinen ohjaaja tukee opiskelijaa erilaisissa oppimistilanteissa ja opiskelun arjessa. Hän on käytännön apuna esim. rästiin jääneiden tehtävien tekemisessä ja tukena työssäoppimisjaksojen aikan​a. Ammatillinen ohjaaja voi ohjata opiskelijan työskentelyä henkilökohtaisesti työnopetuksessa.

Opintosihteeri

Opintosihteeri auttaa opiskelijaa hakuvaiheesta aina valmistumiseen saakka esim. opintotukiasioissa ja opiskelutodistuksissa.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on opiskelijan ensisijainen yhteyshenkilö opintoihin liittyvien asioiden hoitamiseksi. Hän pitää yhteyttä huoltajiin ja muihin opiskelijan tukitahoihin. Ryhmänohjaaja tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä. Ryhmänohjaaja tekee opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyötä mm. asuntolaohjaajan ja kuraattorin kanssa. Hän osallistuu myös erityisen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Asuntolaohjaaja

Kaikissa toimipisteissä toimivat asuntolanohjaajat järjestävät opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa ja ovat opiskelijoiden tukena ilta-aikoina. Vapaa-aika toiminnot ovat monipuolisia, liikuntaharrastuksista ompelutöiden ja elokuvailtojen kautta mopon korjaukseen.

Kuraattori

HAMIn kuraattori toimii kaikissa toimipisteissä yhden päivän viikossa. Hän pitää yhteyttä mm. terveydenhoitajiin ja muihin oppilaitoksen ulkopuolisiin tahoihin. Kuraattori ratkoo opiskelijoiden ongelmia yhteistyössä koulutusohjelmien henkilöstön kanssa.

Muita tukimuotoja:

  • ohjattu vapaa-ajantoiminta (esim. liikunta, kerhotoiminta, illanvietot)
  • apu arjen asioissa (esim. asuminen, lääkärissä käynnit, ihmissuhdeasiat)
  • elämänhallinnan ohjaus (esim. ajankäyttö, terveelliset ruokailutottumukset, terveelliset elämäntavat)