​Arviointi OIVA-järjestelmässä​​​

OIVAssa toimijaa arvioidaan hymynaamoin:

hymynaamat.png 

yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn, oivallisen, saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.

Oiva laajenee vuoden 2015 aikana käsittämään kaikki säännöllisen valvonnan parissa olevat elintarvikealan yritykset siten, että vuoden 2015 alusta OIVA käsittää elintarvikehuoneistoksi luokitellut toimijat ja toukokuun alusta 2015 myös laitoksiksi luokitellut toimijat liittyvät OIVA-järjestelmän pariin.​


OIVAn arviointiluokat

oivallinen.jpg Oivall​inen  

Oivallinen -arvioinnissa toiminta on siis lainsäädännön vaatimusten mukaista ja elintarvikkeiden turvallisuudesta on varmistuttu eikä kuluttajaa johdeta harhaan. Toimija hallitsee myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat omavalvonnallaan.


hyvä.jpg Hyvä  

Hyvä -arvioinnissa toiminta on pääosin lainsäädännön vaatimusten mukaista ja elintarvikkeiden turvallisuudesta on varmistuttu eikä kuluttajaa johdeta harhaan. Epäkohdista annetut huomautukset toimija korjaa oma-aloitteisesti ilman korjauksille asetettua määräaikaa. Korjaukset tarkistetaan säännöllisen valvonnan yhteydessä.


korjattavaa.jpg Korjattavaa  

Korjattavaa -arvioinnissa toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan, Valvoja antaa tällaisissa tapauksissa kirjallisen kehotuksen määräaikoineen ja toimija korjaa epäkohdan tai epäkohdat määräaikaan mennessä. Tämä edellyttää myös korjaustyön tarkastamista.


huono.jpg Huono  

Huono –arvioinnissa toiminta ei ole lainsäädännön vaatimusten mukaista. Elintarvikkeet eivät ole turvallisia tai kuluttajaa johdetaan oleellisesti harhaan. Valvoja määrää kiireelliseksi ja ottaa tarvittaessa hallinnolliset pakkokeinot käyttöön. Toimija korjaa epäkohdat määräaikaan mennessä.