​Mitä muutoksia​ nykykäytäntöön​

OIVA-järjestelmän käyttöönotto poistaa kaikki nykyiset valvontalomakkeet, joita käytetään valvontasuunnitelman mukaisissa tarkastuksissa (kuten yleinen ja laitoskohtainen lomake). Uusi taulukko sisältää teknisen suodatuksen ts. valitaan ne toiminnot, joita tarkastetaan ja käytettävä ohjelma tuo käyttöön vain ne toiminnot, joita tarkastus koskee. Uusi taulukko sisältää vain yhden ABCD-arvioinnin. Vanhojen lomakkeiden erittely (omavalvonta abced ja toiminta abcd) poistuu. Valvonnassa pyritään kartoittamaan kokonaisuutta yksityiskohtien sijaan.

Muuttaa

  • ​​tarkastustulos julkistetaan "Oiva-hymynaama-asteikolla"

  • valvojan toimintatapaa tarkastuksella

    • ​​mitä tarkastetaan ja kuinka usein

    • yhdenmukaiset arviointiohjeet kaikilla valvojilla

    • mahdollisen uusintatarkastuksen merkitys lisääntyy

Kehittää

  • ​​​yhtenäistää lainsäädännön riskiperusteista soveltamista

  • yhtenäistää tarkastustulosta