​​​Ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja ovat raakamaitomyymälä ja pienimuotoista paikallista toimintaa harjoittava meijeri. Laitokset ovat hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja.​


 

Raakamaitomyymälä

Pienimuotoinen maidonjalostus yhdistettynä vähittäismyyntiin

Laitos

Laitos on elintarvikehuoneisto, jossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen myyntiä. Laitoshyväksyntä tarvitaan, kun

  • pakataan raakamaitoa myytäväksi tai jos jäädytettyä ternimaitoa toimitetaan vähittäismyyntiin yli 2500 kg/v

  • valmistetaan maitojalosteita vähittäismyyntipaikan yhteydessä ja tuotteita toimitetaan toiseen vähittäisliikkeeseen enemmän kuin 1000 kg vuodessa tai yli 30 prosenttia vuotuisesta toimitus- ja luovutusmäärästä ​

Omavalvontasuunnitelma on toimitettava viranomaiselle laitoksen hyväksymishakemuksen liitteenä, omavalvontasuunnitelmaa ei hyväksytä erikseen. Laitoksen hyväksymisen yhteydessä viranomainen arvioi, onko omavalvontasuunnitelma riittävä riskien hallitsemiseksi. Jos suunnitelmassa on vain pieniä puutteita, viranomainen hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti. Jos omavalvontasuunnitelmassa on sellaisia puutteita, että toiminnan riskien ei voida katsoa olevan hallinnassa, viranomainen ei voi hyväksyä laitosta eikä laitos voi näin ollen aloittaa toimintaansa.

Omavalvonnan tallenteita on säilytettävä vähintään kaksi vuotta, ja vähintään vuosi elintarvikkeen viimeisen käyttöpäivän tai parasta ennen -päivän jälkeen. Omavalvontasuunnitelman ja sen käytännön toteuttamiseen liittyvien asiakirjojen on oltava valvontaviranomaisen saatavilla asianomaisessa laitoksessa.

Omavalvonta on kokonaisuus, joka koostuu tukijärjestelmästä sekä tarvittaessa sen osia varmentavista HACCP-ohjelmista. Hyvän käytännön ohjeella voidaan osittain tai kokonaan korvata oma vaarojen arviointi. Laitoksen omavalvonnasta säädetään yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 4 ja 5 artiklassa sekä elintarvikelain 19 ja 20 §:ssa. Lisäksi on noudatettava MMMa 1369/2011 eli laitosten elintarvikehygieniasta annetun asetuksen liitteen 3 vaatimuksia.​