​​​​​​Elintarvikehuoneiston ja laitoksen omavalvontasuu​nnitelman sisältö​

Omavalvontasuunnitelma voi perustua kokonaan tai soveltuvin osin Eviran arvioimaan hyvän käytännön ohjeeseen. Ohjetta voidaan mukauttaa toiminnan mukaiseksi. Pienten meijerien omavalvonta koostuu tukijärjestelmästä ja henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutuksesta.  Myös vaarojen arviointi on tehtävä omavalvontasuunnitelmaan, jos sitä ei ole sisällytetty hyvän käytännön ohjeeseen. Omavalvontasuunnitelman ei tarvitse olla laajempi kuin toimintaan sisältyvien riskien hallinnan ja tuotteiden muun säädöstenmukaisuuden varmistamisen kannalta on oleellista. Omavalvonnan työkaluna voidaan käyttää tuotteiden eräkohtaisia valmistusraportteja, valmistuspäiväkirjaa tai tuotekortteja.​​

Laitoksen omavalvontasuunnitelma rakentuu periaatteessa samalla tavalla, kun elintarvikehuoneiston. Lisäksi laitoksen omavalvontasuunnitelman tulee sisältää seuraavat kuvaukset:

​Materiaali- ja liikennevirtojen kuvaus

Kuvaus tilojen käytön erityisjärjestelyistä

Laboratorioiden nimet

Säilyvyyskokeet tuotteista

Omavalvontasuunnitelman alkuun

Toiminnan kuvaus

Kuvaus siitä, mitä tuotteita tehdään

Nimetään omavalvonnan vastuuhenkilö

Kuvataan, jos elintarvikehuoneistossa on

Kuvataan missä ja kuinka kauan omavalvontadokumentteja ​säilytetään​​​

​Kuvataan miten ja kuinka usein omavalvonta arvioidaan eli todennetaan

 

Tukijärjestelmään ku​uluvat ohjelmat

Tukijärjestelmään kuuluvien ohjelmien sisällön yksityiskohtaisuus riippuu aina toiminnan laajuudesta ja luonteesta. Joissakin tapauksissa tukijärjestelmän ohjelmat voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, esimerkiksi työohjeita, eikä niitä tarvitse välttämättä aina esittää kirjallisessa muodossa. Tällöin niiden valvonta toteutetaan haastattelemalla toimijaa.

Kirjanpitoa voidaan tapauskohtaisesti ja perustellusti keventää esimerkiksi kirjaamalla vain tapahtuneet poikkeamat ja niiden vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet

​ 

Puhtaanapito

Puhtauden tarkkailuohjelma

Tilojen ja laitteiden kunnossapito

Haittaeläintorjunta

Henkilökunnan opastus-, ohjeistus- ja koulutus

Jäljitettävyys ja takaisinvetojen suorittaminen

Lämpötilanhallinta

Henkilökunnan terveydentilan seuranta/varmistus

Henkilökunnan hygieniaosaamisen varmistaminen

Tuotteiden mikrobiologisen turvallisuuden varmistaminen

Allergeeniturvallisuuden varmistaminen

Talousveden laadun hallinta

Kuljetuksen hallinta

Jäte- ja sivutuotehuollon selvittäminen

 

Asiakasvalitukset

Elintarvikkeiden vastaanottotarkastus

Raakamaidon vastaanottotarkastus

Raakamaidon mikrobiologinen laatu ja sen varmistaminen

Pakkausmerkinnät ja materiaalit

Lämpökäsittelyn onnistuminen

Lähtevien tuotteiden tarkistus