Omavalvontamalli​​​

Tämä omavalvontamalli on esimerkki, jonka yksityiskohdat eivät sellaisenaan sovellu kaikkiin elintarvikehuoneistoihin ja laitoksiin.  Voit laatia omavalvontasuunnitelman myös vastaavaan omaan omavalvontamalli-pohjaan. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että teet tuotteen valmistuksen ja toiminnan kuvaukset sekä työohjeet siten että ne vastaavat todellista toimintaa. ​Määritä valmistusprosessien kriittiset pisteet ja niille ohjausrajat (ns. kriittiset rajat), joiden sisällä prosessisi tulee pysyä ja joiden ylittäminen ja/tai alittaminen johtaa toimenpiteisiin. Tällaisia kriittisiä pisteitä ja niiden ohjausrajoja ovat esimerkiksi pastörointilämpötilan ylä- ja alarajat, hapattamisen pH-seuranta sekä jäähdytys- ja varastointilämpötilat. Kun teet omavalvontasuunnitelmaasi valmistusprosesseistasi vuokaaviot, niin kirjaa niihin myös kaikki suureet (eli ne arvot, jotka omassa prosessissa ovat käytössä), kuten lämpötilat, ajat, viipymät, kypsytykset, mahdolliset sekoitukset, käsittelyt ja muokkaukset sekä jäähdytyksen ja varastoinnin arvot.

Omavalvontamalli.docx