​​Milloin HACCP-vaati​​muksesta voidaan joustaa?

Tuotekohtaisen HACCP-arvioinnin laatiminen voi pienissä yrityksissä tuntua hankalalta ja tästä vaatimuksesta voidaan joustaa. Jousto on mahdollista silloin, kun ennakkovaatimuksilla (ja niitä täydentävillä hyvien käytäntöjen oppailla) päästään elintarvikkeiden vaarojen hallinnan tavoitteiseen riskinarvioinnin pohjalta. Nämä elintarvikehygieniaa koskevat ennakkovaatimukset ovat yleensä seuraavat:

 • infrastruktuuria ja laitteistoa koskevat vaatimukset

 • raaka-aineita koskevat vaatimukset

 • elintarvikkeiden turvallinen käsittely (pakkaaminen ja kuljetus mukaan luettuina)

 • tuholaistorjuntamenettelyt

 • puhtaanapitomenettelyt

 • veden laatu

 • kylmäketjun säilyttäminen

 • henkilöstön terveydentilan seuranta

 • henkilökohtainen hygienia

 • koulutus

 • elintarvikejätteiden ja eläinperäisten sivutuotteiden käsittely

 • jäljitettävyys sekä elintarvikkeiden poistaminen markkinoilta ja toimivaltaisille viranomaisille tiedottamista koskeva velvollisuus​

Joissain toiminnoissa voi olla tarpeen käyttää muitakin ennakkovatimuksia.