​Miten kirjau​​kset tehdään?

Kriittisen hallintapisteen seurannasta tulee kirjata seuraavat tiedot:

  • päivämäärä

  • kellonaika

  • tuotteen tunnistetiedot

  • seurannan tulos

    • seurannassa todetut poikkeamat tulee merkitä selvästi mm. todentamisen helpottamiseksi

Jos seurantaa tehdään käsin: seurannan suorittajan tulee kirjata seurantatiedot sekä nimikirjaimensa tai allekirjoituksensa pysyvästi (esim. kuulakärkikynällä) seurantalomakkeelle.

Jos seurantatiedot kirjautuvat automaattisen laitteiston avulla: seurannan suorittajan tulee tarkastaa vähintään päivittäin jokaisen erän osalta automaattisen laitteiston tallentamat tulokset. Seurannan suorittajan on kirjattava tekemänsä tarkastus, sen ajankohta sekä nimikirjaimensa tai allekirjoituksensa.

Korjaavien toimenpiteiden tekijän tulee kirjata tehdyt toimenpiteet, päivämäärä, kellonaika, tuotteen tunnistetiedot ja määrä sekä nimikirjaimensa tai nimensä joko seurantalomakkeeseen tai erilliselle lomakkeelle.​