​Omavalvonnan tukijärjestelmä​​

Tukijärjestelmiin kuuluvissa ohjelmissa

 • kuvataan, miten vaara tai riski ehkäistään

 • annetaan ohjeita tämän tekemiseksi

 • kuvataan, miten asiaa seurataan ja miten tästä seurannasta pidetään kirjaa

 • pidetään kirjaa korjaavista toimenpiteistä eli siitä mitä tehtiin kun seurannan mukaan kaikki ei ollutkaan kunnossa.​


Elintarvikehuoneistoa / -tiloja ja henkilöstöä koskevat tukijärjestelmät

 • Henkilökunta ja hygieeniset työtavat
  Elintarvikeyrityksen on varmistettava, että koko henkilöstö on tietoinen tunnistetuista vaaroista (jos sellaisia on), tuotanto-, varastointi-, kuljetus- ja/tai jakeluprosessin kriittisistä pisteistä sekä korjaavista toimenpiteistä, ennalta ehkäisevistä toimista ja yrityksessä sovellettavista asiakirjojen laadintamenettelyistä

 • Hygieniaohjeet

 • Terveydentilan seurantaohjelma

 • Lämpötilojen valvonta

 • Kylmätilojen seurantaohjelma

 • Talousveden tutkimusohjelma

 • Haittaeläinten torjuntaohjelma

 • Puhdistusohjelma

 • Puhtauden tarkkailuohjelma

 • Kunnossapito-ohjelma

 • Kuljetusten seurantaohjelma

 • Jätehuolto-ohjelma

 • Sivutuotteiden käsittely ​

Tuotetta koskevat tukijärjestelmät

 • Vastaanottotarkastus raaka-aineille

 • Lähtevien tuotteiden tarkastus

 • Jäljitettävyys

 • Pakkausmerkinnät ja koostumusvaatimukset

 • Pakkausmateriaalit

 • Allergeenien hallintaohjelma

 • Kemiallisen ja mikrobiologisen turvallisuuden varmistaminen

  • Näytteenottosuunnitelma

  • Säilyvyyskokeet

 • Ohjeet poikkeustilanteisiin

  • Tiedottamissuunnitelma

  • Takaisinvetosuunnitelma

  • Miten toimitaan esim. sähkökatkojen tai talousvesiongelmien tapahtuessa​

Lisävaatimukset pienmeijereille eli suunnitelmat myös näistä:

 • Raakamaidon vastaanottotarkastus

 • Raakamaidon mikrobiologinen laatu

 • Raakamaidon ja tuotteiden säilytyksen lämpötilavaatimukset

 • Merkintävaatimus (raakamaito, pastörointi)

 • Pastöroinnin seuranta

 • Tuotteiden mikrobiologiset laatuvaatimukset​