​​Käsin valmist​ettujen maitotuotteiden varastointi HACCP eli vaara-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa​

 Työvaihe

Uhka / Vaara

Kansallinen hyvä toimintatapa 

Valvonta ja dokumentointi

Korjaavat toimenpiteet

Kylmävarastointi

Elintarvikkeiden kontaminoituminen kylmävarastoinnin aikana

Varastoi elintarvikkeita hyvin järjestetyssä kylmätilassa

 

Vältä pakkaamattomien ja pakattujen tuotteiden joutumista toisten kanssa kosketuksiin

 

Poista tyhjät pakkaukset ja muut vastaavat materiaalit tiloista

Visuaalinen valvonta

Mahdolliset jatkotoimenpiteet:
 

Kylmävaraston uudelleen järjestäminen

 

Käärimättömien tuotteiden kontaminoituminen käärinnän ja käsittelyn aikana

Kts. Hygienia. Pese kädet ennen juustojen käsittelyä ja pakkaamista

 

Käytä puhtaita vaatteita

 

Pakkaa ja käsittele tuotteita puhtaassa ympäristössä

 

 

 

Käärimättömien tuotteiden kontaminoituminen kylmävaraston seinistä

Linkki pesut ja puhdistus

Pidä kylmätilat puhtaana

 

 

 

 

 

Tietyillä tuotteilla (pastöroimattomasta maidosta valmistetut tuotteet) haitallisten mikrobien kasvu väärän lämpötilan johdosta kylmätiloissa

Toimita tuote heti valmistuksen jälkeen kylmätiloihin

 

Säännöllinen kylmätilojen ja –laitteiden tarkistus

 

Käytä tarvittaessa termostaattia

 

Minimoi kylmän ilman poistumista kylmätilasta välttämällä kylmätilan oven turhaa avaamista. Pidä ovi suljettuna puhdistuksen ja myös muun toiminnan aikana

 

Oikea lämpötila

Lämpötilavalvonta

 

Termostatin toiminnan valvonta

Välittömästi korjaavat toimenpiteet:

Takaisinveto riippuen  tuotteesta ja varastoinnin pituudesta

 

Jatkotoimenpiteet:

Anna ammattimiehelle kylmälaitteiden ja –tilojen tarkistus

 

Säädä lämpötila kylmätilassa ja tarvittaessa muuta työtapoja

 

Käsin-valmistettujen-maitotuotteiden-varastointi_HACCP.pdf