​​​​​​​​​Ky​lm​äketju

​Maitopohjaisia elintarvikkeita jalostavan toimijan tulee omalta osuudeltaan varmistaa kylmäketjun katkeamattomuus siitä hetkestä kun raaka-aineen omistus siirtyy toimijalle ja kunnes tuote siirtyy toisen elintarviketoimijan omavalvonnan piiriin tai suoraan tilalta loppukäyttäjälle tapahtuvassa myynnissä kuluttajan haltuun.​