​Huo​​mioitavaa​

Kaikkien eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittäminen ei ole realistinen vaihtoehto suurten kustannusten vuoksi, mutta sitä vastoin on kaikkien etu, että eläimistä saatavia sivutuotteita hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti ja kestävällä tavalla edellyttäen, että niiden käytöstä aiheutuneet terveysriskit minimoidaan. Monenlaisia eläimistä saatavia sivutuotteita käytetäänkin yleisesti erilaisilla tuotannonaloilla kuten lääke-, rehu- ja nahkateollisuudessa, mutta enenevässä määrin myös uusilla tuotannonaloilla, erityisesti energiantuotannossa. Alkaen sivutuotteiden keräämisestä niiden käyttöön ja mahdolliseen hävittämiseen, tulee toimijoiden noudattaa niiden käsittelystä annettuja yleisiä terveyssääntöjä. Näiden sääntöjen tulisi olla mitoitettu oikeaan suhteeseen ihmisille ja eläimille mahdollisesti koituvaan riskiin. ​