​Käsittelyvaatimukset​​​​​

Esim. 1. Jos maitoalan laitos luovuttaa maitoa ja maitopohjaisia liitteen a tai b mukaisesti käsiteltyjä sivutuotteita eläinten ruokintaan alkuperäistilan ulkopuolelle, on toimijan harjoittaman luovutuksen edellytyksenä, että laitos on hyväksytty elintarvikehuoneistoksi elintarvikelain (23/2006) nojalla. Lisäksi laitoksen tulee olla rekisteröity rehulain (86/2008) nojalla rehualan toimijaksi.

Esim. 2.  Maitoalan laitoksen luovuttaessa käsittelemättömiä tuotteita eläinten ruokintaan, tulee sen kirjanpidosta ilmetä, että luovutetut tuotteet ovat käsittelemättömiä tai sisältävät käsittelemättömiä aineksia. Kaupallisissa asiakirjoissa tulee mainita, että eläinten ruokintaan käytettävä rehu on käsittelemätöntä alkuperää. Käsittelemätöntä tuotetta käyttävän tilan tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle ennen käsittelemättömän tuotteen käytön aloittamista. Käsittelemätöntä maitoa tai maitopohjaista tuotetta saa käyttää rehuna vain sikojen ruokinnassa ja tietyt edellytykset huomioon ottaen.

Eräin tarkennuksin myös muita luokkaan 3 kuuluvaa ainesta voidaan käyttää elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokintaan.