​Maito ja maitopohjaiset tuotteet​​​​

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden käyttöä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa säädellään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella N:o 665/2010. Lisäksi maidon ja maitopohjaisten sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa lisätietoja on Eviran ohjeessa REHU 12814/3. Asetusta ja ohjetta ei sovelleta, kun maitoa ja maitopohjaisia sivutuotteita käytetään tilalla, jossa ne ovat syntyneet ts. tilalla syntyneen maidon ja maitopohjaisen tuotteen käyttö omien elintarviketuotantoeläinten ruokintaan on sallittua tietyin edellytyksin.​​

​​

Antibioott​​imaito

Antibioottimaito on ongelmajätettä ja sitä ei suositella annettavaksi vasikoiden ruokintaan antibioottiresistenssin lisääntymisen vuoksi. Mikäli näin halutaan kuitenkin tehdä, voidaan antibiootit pilkkoa entsymaattisesti ennen juottoa vasikoille. Alkutuotantotilalla syntyvää antibioottimaitoa ei tule johdattaa maapuhdistamoon, koska se menee tukkoon. Sitä ei suositella johdatettavaksi myöskään muun tyyppisiin puhdistamoihin. Antibioottimaito tulisikin johdattaa liete- tai virtsasäiliöihin ja siitä edelleen maalevitykseen.

Hera

Juustonvalmistuksen sivutuotteena syntyvällä heralla on korkea biologinen hapenkulutusarvo. Yhden heralitran hapenkulutus vastaa keskimäärin yhden ihmisen päivän aikana tuottaman jäteveden hapenkulutusta. Siten menneinä vuosikymmeninä käytettyä menetelmää laskea hera ympäristöön johonkin tiettyyn paikkaan ei voida ympäristön näkökannalta enää tehdä. Perinteisesti heraa on syötetty sioille, mutta läheskään aina se ei ole mahdollista. Sikoja kasvattavat maidonjalostajat ovat harvassa.

Heraa voidaan antaa omille elintarviketuotantoeläimille rehuksi, kun se syntynyt lämpökäsitellystä maidosta valmistetun juuston yhteydessä. Heran korkea laktoosi- ja suolapitoisuus asettaa märehtijöiden ruuansulatuksen kannalta rajoitteet heran käytölle rehun lähteenä ja suolapitoista esim. leipäjuustonvalmistuksen heraa ei suositella annettavaksi suuria määriä eläinten rehuna. Korkea laktoosipitoisuus lisää pötsimikrobien haihtuvien rasvahappojen tuotantoa ja sitä kautta pötsin pH:n vaihtelut muodostuvat suuriksi aiheuttaen haittaa pötsin pieneliötoiminnalle ja siten eläimen tuotantokyvylle ja hyvinvoinnille. Laktoosipitoisuuden alentamiseen auttaa jossain määrin heran hapattaminen, mutta täydelliseen laktoosin käyttämiseen tarvitaan heran välineutralointia, laktoosin käymisen jatkumisen turvaamiseksi ja siten laktoosipitoisuuden alentamiseksi.

Heraa voidaan käyttää myös lannoitteena pintalevityksenä sulan maan aikaan esim. lietelannan levityksen yhteydessä. Mikäli heraa levitetään ainoastaan herana, tulee heran levittämistä samalle lohkolle liian usein välttää maan happamoitumisen estämiseksi. Mikäli hera varastoidaan kylmänä suoraan juustonvalmistuksesta, vähentää se myös heran maan happamoitumisvaikutusta.

Mikäli juustola on liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon, voidaan hera laskea myös kunnan puhdistamolle. Tämä vaatii kuitenkin sopimusta toimijan ja kunnan välille, jossa heramäärät ja ajankodat ovat määritelty.

Varteen otettava vaihtoehto on myös erilaisten heratuotteiden valmistus, joista herajuomat ja -juustot ovat muutamia mahdollisuuksia.

Ternimaito

Poikimisen jälkeen 3-5 päivän ajan lypsettävää ternimaitoa saa toimittaa suoraan tilalta toiselle tilalle märehtijöiden ruokintaan. Se edellyttää kuitenkin, että ettei luovuttamisesta aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Muuten maidon toimittaminen tilalta suoraan toiselle elintarviketuotantoeläinten ruokintaan on kiellettyä, ellei maitoa myyvä tai luovuttava tila ole rekisteröitynyt rehualan toimija eikä tilaa ole hyväksytty elintarvikehuoneistoksi. Ternimaidon luovuttamista koskeva poikkeus on annettu MMMa 585/2012. Jos ternimaitoa luovutetaan tai vastaanotetaan, tulee se merkitä rehukirjanpitoon.