​​​Sivutuotteiden kuljetus ja käsittely​

Maitoalan laitos saa luovuttaa sivutuotteita kuljetettavaksi vain asianmukaisesti rekisteröityneelle kuljettajalle tai kuljetusyritykselle. Lisäksi on varmistettava, että sivutuotteiden vastaanottajalla on oikeus lähetettävien sivutuotteiden käsittelyyn.

Toimijoiden on pidettävä eri luokkiin kuuluvat eläimistä saatavat sivutuotteet erillään toisistaan, jos ne haluavat hyödyntää sellaisia eläimistä saatavia sivutuotteita, jotka eivät aiheuta merkittävää riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle. Tämä pätee erityisesti jos tällaiset tuotteet johdetaan ihmisravinnoksi kelpaavasta aineksesta. Kysymys on tällöin eläimistä saatavien sivutuotteiden hyödyntämisestä eläinten rehuna. Sivutuoteasetuksella vahvistetaan periaate, että suuririskistä ainesta ei pitäisi syöttää tuotantoeläimille ja että tietystä eläinlajista johdettua ainesta ei pitäisi syöttää saman lajin eläimille (vrt. TSE-tauti).

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden käyttöä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa määrittää sivutuotteiden käsittelytapa. Maito tai maitopohjaiset tuotteet jaetaan käsi​teltyihin ja käsittelemättömiin tuotteisiin.​

​Käsittelemättömän maidon käyttöä elintarviketuotantoeläinten ruokintaan on rajoitettu tartuntatautien ehkäisemiseksi. Käsittelemättömäksi katsotaan maito, jota ei ole iskukuumennettu, steriloitu tai pastöroitu.