​​​​​​​​​​​​Puolikovan kypsytetyn juuston​​ valmistus​

HACCP eli vaara-analyysi ja hallintakeinot

Työvaihe

Uhka​ / Vaara

Hallintakeinot

Valvonta ja dokumentointi

Korjaavat toimenpiteet

Raakamaidon vastaanotto

Raakamaidossa on haitallisia bakteereita tai bakteerien kokonaismäärä on liian suuri. Lämpimässä säilytetyssä maidossa mikrobit lisääntyvät.

 

Raakamaidossa on jäämiä eläinlääkkeistä tai pesuaineista.

Raakamaidossa on vieraita partikkeleita.

Katso oppaan kohta: Raakamaidon vastaanotto: HACCP eli vaara-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa

 

Raakamaidon vastaanotto

Tee maidolle vastaanottotarkastus

 

Tarkastettavia asioita:

 • maidon lämpötila ja ikä

 • haju, ulkonäkö

 • Delvotest (tee itse tai sovi tulosten saamisesta maidon toimittajalta)

 

Ole selvillä raakamaidon mikrobiologisesta laadusta

 

Jos oman tilan maito:

 • käy​​​​tä hyvälaatuista ja tuoretta maitoa

 

Katso oppaan kohta: Raakamaidon vastaanotto: HACCP eli vaara-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa

Raakamaidon vastaanotto

Vastaanotto on kriittinen valvontapiste.

Jos ostomaito:

 • vastaanottotarkastuksen dokumentit

 • Delvotest-tulokset

 • toimittajalta saadut tiedot raakamaidon bakteeri- ja solumääristä

Jos oman tilan maito:

 • lääkekirjanpito

 • lypsykirjanpito

 • tulokset raakamaidosta tehdyistä kokonaisbakteeri- ja solumäärityksistä

Katso oppaan kohta: Raakamaidon vastaanotto: HACCP eli vaara-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa

Raakamaidon vastaanotto

Välitön korjaava toimenpide:

 

hylkää maito, jos se on:

 • ulkonäöltään tai hajultaan poikkeavaa

 • antaa positiivisen tuloksen jäämätestissä

 • on säilytetty yli neljä tuntia yli 6-asteessa

 

Katso oppaan kohta: Raakamaidon vastaanotto: HACCP eli vaara-analyysi ja kansallinen hyvä toimintatapa

Raakamaidon vastaanotto​

Vakiointi

Vakionnin aikana kontaminaatio välineistä, työntekijästä tai tuotantoympäristöstä.

Puhdista tuotantotilat ja –välineet ennen valmistuksen aloittamista.

 

Hygieniaohje.

 

Pastörointi

Haittamikrobit eivät tuhoudu, jos pastöroinnin teho ei riittävä

Pastöroi maito riittävän tehokkaasti. Katso oppaan kohta:

Pastörointi

Prosessin kriittinen valvontapiste.

Työohje: Lämpötila / aikakontrolli.

Pastörointilaitteessa automaattinen lämpötilaseuranta sekä kesto-osaston mitoitus niin, että tavoiteltu lämpötila/aika-vaikutus toteutuu.

Fosfataasikoe satunnaisesti.

Välitön korjaava toimenpide:

pastöroi maito uudelleen

Jäähdytys

Haittamikrobien kasvu jäähdytyksen aikana mikäli pastörointi ei ole onnistunut

Jäähdytä maito nopeasti juoksettumislämpötilaan

Lämpötila / aikakontrolli

Korjaava toimenpide:

säädä jäähdytyslämpötila

Hapatteen lisäys

 

Esikypsytys

Saastuminen haittamikrobeilla (hapatteesta, työntekijästä tai ympäristöstä)

 

Hapatteen toiminta hidasta

Älä käytä vanhaa hapatetta.

Käytä aktiivista hapatetta.

Noudata annosteluohjetta.

Käytä pestyjä ja steriloituja välineitä hapatteen annosteluun ja sekoittamiseen.

Huolehdi työskentelyhygieniasta mm. pese ja desinfioi kätesi ennen hapatteen annostelua.

Ammattitaito kuten kokemus ja/sekä lämpötilamittari ja ajan mittaus

Hapatteen oikea annostelu

 • happamuuden mittaus

 • työohje

Pukeutumisohje

Pesu- ja puhdistusohjelma

Korjaavat toimenpiteet jatkon kannalta àlämpötilan, ajan ja/tai hapatteen annostuksen sovittaminen oikean suuruiseksi halutun happanemisnopeuden saavuttamiseksi.

Muut lisäykset

 • Väri

 • CaCl2

 • KNO3

 • Mausteet ja yrtit

Värin lisääminen yhdessä hapon kanssa

 

Lisäysten liuottaminen epäpuhtaaseen veteen

 

Välineiden puhtaus

 

Maustavien komponenttien mukana tuotteeseen pääsee haittamikrobeja, allergeeneja tai vierasaineita.

Värin lisäys vasta hapatteen lisäyksen ja sitä seuraavan sekoituksen jälkeen

 

Veden laatu

 

Puhtaat välineet​

Varmista lisäysten laatu aistinvaraisesti.

Vertaa lisäysten  laatua niiden tuotespesifikaatioihin. Säilytä ainesosat valmistajan ohjeiden mukaan.

 

Noudata valmistuskaavion porrastuksia

 

Vesinäytteiden tulokset ajan tasalla

 

Lisäysten tuotespesifikaatiot

 

Aistinvarainen arviointi

Työohje

 

Pesu- ja puhdistusohjelma

 

Välitön korjaava toimenpide:

Hylkää epäkurantti lisäysaine

 

Juoksetteen lisäys

Juoksete on voinut kontaminoitua aikaisempien juoksetteen käsittelyjen yhteydessä

 

Saastuminen haittamikrobeilla (epäpuhtaista välineistä, käsittelijästä jne.)

Pesut ja puhdistus

 

Noudata juoksetteen mittauksessa moitteetonta hygieniaa (hygieeniset työtavat ja puhtaat välineet)

 

Varmista juoksetteen moitteeton laatu

 

 

Lämpötilakontrolli

Aikakontrolli

Määräkontrolli

Korjaava toimenpide:

säädä jäähdytyslämpötila

Saostuminen

Saostuma heikko ja pehmeä, saostuman kiinteys on huono ja/tai saostuminen pitkittyy

 

Huonosti saostunut maito tukee heikkoa heran erottumista, joka voi osaltaan vaikuttaa ei-toivottujen mikrobien kasvua

Tarkista juoksetteen annosmäärä ja laatu

 

Tarkista lämpökäsittelyn toteutus lämpötila/aika

 

Tarkista juustomaidon lämpötila

 

Tarkista juustomaidon happamuus

Juoksetteen määrän mittaus ja dokumentointi

 

Juustomaidon lämpökäsittelyn varmistus

 

Juustomaidon lämpötilan ja happamuuden dokumentointi

Juoksettumisajan jatkaminen halutun kiinteyden saavuttamiseksi

 

Jatkossa tehtävät korjaavat toimenpiteet, varmista:

 • juoksetemäärä

 • maidon happamuus

 • lämpötila

Leikkaus

Saostuma liian kiinteä tai liian pehmeä leikkauksen aloituksessa

Leikkuri tylsä

Leikkuri likainen

Tarkista saostuman kiinteys ennen leikkauksen aloittamista

Pidä saostuman leikkausvälineet moitteettomassa kunnossa

Välineet pesty ja desinfioitu

Saostuman kiinteysmittaus

Välineiden säännöllinen huolto (leikkurin veitsien  teroitus/lankojen kiristys)

Lämpötilan seuranta

Ajan seuranta

 

Raekoolla mahdollisuus vaikuttaa juuston kiinteyteen. Jos raekoko on suurempi, niin juusto pehmenee. Jos raekoko on pienempi, niin juusto kiinteytyy.

Heran poisto

Heran poistoon käytettävät välineet (letkut ja sankot) voivat saastuttaa rakeiston

Käytä puhtaita ja desinfioituja välineitä

 

Käytä puhtaita ja kuivia välineitä

 

Työohje

 

Sekoitus/lämmitys/vesilisäys

Välineistä, työntekijästä, vedestä tai muusta ympäristöstä tuotteeseen joutuvat haittamikrobit

Käytä puhtaita välineitä rakeiston sekoittamiseen 

Huolehdi henkilökohtaisesta työskentelyhygieniasta.

Varmista lisäysveden kemiallinen ja mikrobiologinen laatu

Työohje

 

Rakeiston erotus herasta

Rakeiston erottamiseen herasta käytettävät välineet (kauhat, muotit altaat) voivat saastuttaa rakeiston

Käytä puhtaita ja desinfioituja välineitä

 

 

Työohje

 

Ajan seuranta, rakeiston ominaisuuksien havainnointi

 

Rakeiston happamuus

 

Muotitus, esipuristus

Esipuristukseen käytettävät välineet (muotit, painot) voivat aiheuttaa tuotteen kontaminoitumisen

Käytä puhtaita ja desinfioituja välineitä

 

Ajan seuranta

 

Puristusheran värin seuranta

 

Happamuuden mittaus

 

Puristus ja happaneminen

Heran erottumisen osittainen estyminen väärän puristusprosessin seurauksena

 

Happamuuden lisääntymisen hidastumisen johdosta virhekäymisten vaara tuotteessa kasvaa

Huolehdi oikeasta puristusohjelman ja  puristuslämpötilan toteutumisesta oikeanlaisen happanemisen varmistamiseksi.

Ajan seuranta

 

Heran värin seuranta

 

pH-mittaus

Jatkossa tehtävät korjaavat toimenpiteet:

 • sovita hapatemäärä oikeaksi

 • sovita lämpötila riittäväksi happanemisen kannalta

 • mahdollinen reseptin säätö

Suolavesisuolaus

 

 

 

 

 

 

Juusto kontaminoituu suolavedessä.

 

Juusto suolaantuu liikaa suolauksen aikana

 

Juusto kontaminoituu käytetystä suolasta

Säädä suolaveden ominaisuudet (suolapitoisuus, lämpötila, happamuus ja Ca-pitoisuus) oikeiksi valmistettavalle juustolle

 

Puhdista suolavesi siivilöiden kerran viikossa tai aina, kun näet sen tarpeelliseksi.

Suolaveden ominaisuuksien tarkistaminen (mikrob. happamuus, suolapitoisuus, lämpötila)

 

Pakkaaminen

Tuotteeseen haittamikrobeja pakkauslaitteista, pakkaajasta tai pakkausmateriaalista

 

Pakkaus ei tiivis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väärä merkintä ohjaa kuluttajaa säilyttämään tuotetta väärin

Liian pitkä myyntiaika tuoteturvallisuuteen nähden

Allergeenitiedon puuttuminen

 

Pese tuotteen kanssa kosketuksiin joutuvat välineet ja astiat ennen ja jälkeen pakkaamisen.

 

Laske pakkaamon lämpötilaa ja huolehdi pakkausympäristön (myös ilman puhtaudesta) ja rajoita aikaviipymiä.

 

Huolehdi tilojen ja pakkaajan hygieniasta.

 

Säilytä pakkausmateriaalit suojattuna. Ole selvillä pakkausmateriaalille asetetuista laatuvaatimuksista ja pakkauksen sopivuudesta tuotteelle.

 

Varmista päiväysmerkinnän (parasta ennen)  oikeellisuus.

 

Varmista pakkauksen tiiviys

 

Jos juustot vahataan tai maalataan: varmista vahan lämpötila ja maalaamiseen käytettävien välineiden puhtaus

 

Reseptin tarkistus, jos tuotteessa on allergeeneja,

merkintä pakkaukseen

Pesu- ja puhdistusohjelma

Hygieniaohje

Työohje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etikettitarra tulostetaan ja otetaan  vihkoon tai vastaavaan ja  tarkastetaan merkinnät.  Tarkastus kuitataan nimikirjaimilla

Jos merkintätarra ei ole irrotettavissa, koko tuote otetaan erilleen. (Tämä on samalla myös tuote-eränäyte, joka säilytetään viimeiseen käyttöajankohtaan asti)

Korjaava toimenpide:

 • säädä vakumointilaite tai tarkista työmenetelmä tiiviiden pakkausten saamiseksi

 • tarkista pesu- ja puhdistusohjelma

 • tarkista pakkausmateriaalin varasto-olosuhteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välitön korjaava toimenpide:

 • älä päästä myyntiin tuotteita, joissa on väärä päiväys

 • vedä tuote välittömästi pois markkinoilta, jos allergeenimerkintä puuttuu

Kypsytys

Lämpötila tai suhteellinen kosteus poikkeavat tavoitteesta

Lämpötila-ja kosteus (tarvittaessa )anturit ja mahdollinen hälytysjärjestelmä kypsytystiloihin

Lämpötilan kirjaus kypsytystiloihin

Kosteusmittaustulosten (tarvittaessa) kirjaaminen

 

Kylmäsäilytys

Haittamikrobien kasvu liian lämpimässä säilytettäessä.

 

Pakkauksen vuotaessa haittamikrobien kasvu.

Jäähdytä tuotteet kypsytyksen jälkeen alle 8-asteeseen.

Säilytä ja kuljeta valmiit tuotteet alle 8-asteen lämpötilassa.

Lämpötilakontrolli

Aikakontrolli

Korjaava toimenpide:

alenna kylmiön lämpötila alle 8-asteeseen


Puolikovan juuston valmistusprosessi työnkulkukaaviona (=virtauskaavio)

Kaavio on sovellettavissa kypsytetyille puolikoville juustoille ilman kyseiselle juuston valmistukseen kuuluvia parametrejä (lämpötilat, sekoitukset ja niiden nopeudet, ajat, paineet jne.). Juuston valmistuksen lisäksi prosessiin kuuluu juuston kypsytys tietyissä olosuhteissa tietty aika. Toimijan tulee itse määrittää valmistamilleen tuotteille sopivat parametrit. Tämän tyyppiset juustot vaativat kypsytyksen. Kypsytettyjen juustojen makumaailma syntyy maidon aineos​ia pilkkomalla entsymaattisesti. Entsymaattisen flavorin muodostuksen lisäksi juustoja voidaan maustaa esim. erilaisilla yrteillä ja mausteilla. Tyypillisiä puolikovia juustoja Suomessa edustavat Hollantilaistyyppiset Edam- ja Gouda-juusto sekä Havarti-tyyppiset murukolojuustot. Myös Cheddar-juustot voidaan lukea puolikoviin juustoihin. Kursiivilla merkityt vaiheet eivät välttämättä kuulu kaikkien puolikovien juustojen valmistukseen.​​ puolikova-vuo.png

Tuotekuvausmalli: tuotteen ja sen käyttötarkoituksen kuvaus

Elintarvikkeen nimi: esim. EDAMJUUSTO, GOUDA tmv.

Tuotte​en kuvaus

 • Valmistusaineet: maito, hapate,  juoksete, suola, mahdolliset mausteet ja yrtit

 • Lisäaineet: CaCl2, KNO3, mahdollinen väri

 • Hapahko, valmiin tuotteen pH 5,4-5,7. 

 • Säilyvyysaika 6 -12 kk valmistuksesta (parasta ennen päiväys -merkintä)

Säilytys:  laitoksessa, kuljetuksessa ja myyntipaikassa korkeintaan 8 °C

Pakkaaminen:  Suljettu, tiivis, elintarvikekäyttöön hyväksytty pakkaus ( vakumointi, suojakaasu, maali, vaha)

Pakkausmerkinnät:

 • Elintarvikkeen nimi
 • Ainesosaluettelo (allergeenit korostettuna)
 • Sisällön määrä (paino)
 • Suomessa valmistetut: Maidon alkuperämaa-merkintä (tai Hyvää Suomesta -merkki korvaa alkuperämaamerkinnän) (MMMa 218/2017)
 • Toimijan nimi ja osoite
 • Ravintosisältö
 • EU- tunnistusmerkki
 • Parasta ennen -päivämäärä
 • Säilytysohje (säilytys 0–8 °C)

Kielivaatimus: Merkinnät suomeksi ja ruotsiksi

Jakelu: Koko maa

Kuluttajaryhmä: Ei rajoituksia

Tuotteen käyttötapa: Syödään sellaisenaan​

Tuotteelle asetetut vaatimukset​

a) Koostumukselle asetetut vaatimuk​set

Lainsäädäntö ei aseta tuotteen koostumukselle vaatimuksia, kuin että heraproteiinien prosentuaalinen osuus kokonaisproteiineista ei saa juustossa olla korkeampi kuin v​​astaava osuus on maidossa.

Yleisiä tuotteen koostumukselle asetettuja muuttujia ovat kuiva-aineen rasvapitoisuus (KAR), joka kuvaa juuston rasvapitoisuutta sekä rasvattoman osan v​​esipitoisuus (ROV), joka puolestaan kuvaa juuston kiinteyttä.


 

b) Mikrobiologiset vaatimukset

(Eviran ohje 10501/2, Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen, ohje elintarvike​alan toimijoille)


 

Juustomaidon pastörointi tuhoaa maidossa olevat patogeeniset mikro-organismit itiöllisiä lukuun ottamatta. Juustonvalmistuksessa maito hapatetaan juok​​setteen läsnä ollessa, joka johtaa maidon saostumiseen. Juustomassan muotituksen ja puristuksen tuloksena syntyneissä anaerobisissa olosuhteissa pH:n lasku jatkuu. Muodostuneet olosuhteet ovat mahdollisille patogeenisille bakteereille epäedulliset. Juuston suolaus ja vähentynyt vesipitoisuus edelleen vähentävät omalta osaltaan patogeenisten bakteereiden kasvumahdollisuuksia kypsytyksen ja varastoinnin aikana.


 

Juustonvalmistuksen aikana juustoon luodussa ympäristössä useat ympäristötekijät yhdessä haittaavat patogeenisten mikro-organismien kasvua. Kriittinen vaihe p​​atogeenien kasvun kannalta on valmistuksen alkuvaihe, jolloin pH jatkaa vielä laskuaan ja juuston lämpötila on korkea. Mikäli mahdollista jälkikontaminaatiota ei oteta huomioon, on patogeenisten mikro-organismien aiheuttama riski tuotteelle poistettu pastöroinnilla. Yksikään patogeeninen itiönmuodostaja ei voi kasvaa juustossa. Jälkikontaminaatioita voi puolestaan tapahtua laitteista, välineistä ja myös henkilöstöstä (esim. Staphylococcus aureus). Myös mahdolliset lisätyt mausteet voivat lisätä mikrobiologisia saastumisriskejä.

​Listeria monocytogenes

Listeria tuhoutuu pastöroinnissa, mutta riippuen juuston happamuudesta ja kiinteydestä se voi lisääntyä juustoissa kypsymisprosessin aikana. Lähtökohtaisesti olosuhteet puolikovissa ja kovissa juustoissa ovat listerian kasvun kannalta haasteelliset ts. terveydellistä vaaraa listerian kannalta huolellisesti valmistetussa puolikovissa ja kovissa juustoissa ei ole, mutta pehmeissä juustoissa esim. valkohome- ja kittijuustoissa listerian kasvu voi olla erittäin nopeaa, mikäli tuote on jossain prosessin vaiheessa päässyt kontaminoitumaan saastuneilta pinnoilta, laitteista, juuston kypsytykseen käytetyistä välineistä ja liuoksista tai jos juusto on valmistettu raakamaidosta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli juuston rasvattoman osan vesipitoisuus on alle 58 % ja loppu-pH kypsytyksen jälkeen jää alle 5,7, ei listeria lisäänny tasolle, josta aiheutuisi terveelle kuluttajalle terveydellistä varaa.      

Raja-arvot: Osanäytteitä 5 kpl, joissa kaikissa < 100 pmy/g myyntiaikana

Mikäli raja-arvot ylittyvät:

Välitön korjaava toimenpide:  tuote on vedettävä pois markkinoilta.

Korjaavat toimenpiteet:  laitoksen pesuja ja puhdistusta tehostetaan, tarkistetaan työtapojen hygieenisyys, tarkistetaan ohjeistusta työtapoihin ja pesuihin liittyen. Toimija voi asettaa prosessin aikana tilapäiset rajat, joiden on oltava tarpeeksi alhaiset sen takaamiseksi, että 100 pmy/g rajaa ei ylitetä myyntiajan päättyessä.

​ 

Näytteenottotiheys:

Jos laitoksen vastaanottaman raakamaidon määrä on ≤ 50 000 l/vuodessa, niin listeria tutkitaan 1-3 krt /v

Jos laitoksen vastaanottaman raakamaidon määrä on 50 000 – 2 000 000 l/vuodessa, niin listeria tutkitaan 4-6 krt /v

Jos valmistetaan listerian kannalta vähäriskisiä tuotteita (kts. ed.), voidaan näytteenottoa vähentää ja vastaavasti raakamaitojuustoja valmistettaessa, tulee näytteenottomäärää lisätä.

Salmonella

E.coli

Kolibakteerit tuhoutuvat pastöroinnissa. Niiden löytyminen tuotteesta tarkoittaa sitä, että valmistushygienia on puutteellinen.  Kolibakteerit eivät viihdy happamassa tuotteessa, ne inaktivoituvat vähitellen eikä niitä todennäköisesti löydy enää tuotteen tullessa kypsytyksen jälkeen myyntiin. Valmistushygienian tason selvittämiseksi näytteet otetaankin valmistusprosessin lopussa niiden oletetun määrän ollessa suurimmillaan yleensä ennen suolausta.

Raja-arvot: Osanäytteitä on 5 kpl. Raja-arvot ovat <100 pmy/g  ja 1000 pmy/g.

Tulos on hyväksyttävä, jos kaikkien osanäytteiden tulos on alle 100 pmy/g.

Tulos on varauksin hyväksyttävä, jos enintään kaksi osanäytettä viidestä antaa tuloksen väliltä 100-1000 pmy/g ja muiden osanäytteiden tulos on alle 100 pmy/g.

Ei hyväksyttävä tulos on silloin, jos

 • yksi tai useampi osanäyte antaa tuloksen joka on yli 1000 pmy/g  tai

 • jos useampi kuin kaksi osanäytettä antaa tuloksen joka on välillä 100-1000 pmy/g.

Kolibakteerien esiintyminen tuotteessa on merkki puutteellisesta hygieniasta. Jos tulos ei ole hyväksyttävä, on tehostettava pesu- ja puhdistustoimenpiteitä, tarkistettava hygieniaohjeistusta ja tarvittaessa tehtävä muutoksia myös omavalvontasuunnitelmaan.

Näytteenottotiheys:

Jos laitoksen vastaanottaman raakamaidon määrä on ≤ 50 000 l/v:  E.coli  tutkitaan 1-2 krt /v

Jos laitoksen vastaanottaman raakamaidon määrä on 50 000 – 2 000 000 l/v:  E.coli  tutkitaan 2-4 krt /v​

Koagulaasipositiiviset stafylokokit

Stafylokokit tuhoutuvat pastöroinnissa ja siten esiintyminen juustossa kertoo joko laitteista, välineistä tai henkilöstön välityksellä tapahtuneesta kontaminaatiosta. Koagulaasipositiivisten stafylokokkien määrittäminen koskee niin raakamaidosta, termisoidusta kuin pastöroidustakin maidosta valmistettuja juustoja – raja-arvot ja näytteenottotiheydet vaihtelevat.  Koagulaasipositiivisten stafylokokkien joukossa on kantoja, jotka voivat tuottaa stafylokokkienterotoksiinia ja siksi ne luetaan patogeeneihin l. taut​​ia aiheuttaviin mikro-organismeihin. Tyypillisin ja yleisin tämän tyypin stafylokokki on S. aureus. Määritys tehdään valmistusprosessin aikana  niiden määrän ollessa suurimmillaan.


 
Raja-arvot ja näytteenottotiheydet riippuen raaka-ainemaidon käsittelystä: 

1. Raakamaidosta v​almistetut juustot:

Osanäytteitä on 5 kpl. Raja-arvot ovat <10 000 pmy/g  ja 100 000 pmy/g.

Tulos on hyväksyttävä, jos kaikkien osanäytteiden tulos on alle 10 000 pmy/g.

Tulos on varauksin hyväksyttävä, jos enintään kaksi osanäytettä viidestä antaa tuloksen väliltä 10 000-100 000 pmy/g ja muiden osanäytteiden tulos on alle 10 000 pmy/g.

Ei hyväksyttävä tulos on silloin, jos

 • yksi tai useampi osanäyte antaa tuloksen joka on yli 100 000 pmy/g  tai

 • jos useampi kuin kaksi osanäytettä antaa tuloksen joka on välillä 10 000-100 000 pmy/g.

1.1 Näytteenottotiheys raakamaidos​ta valmistetuille juustoille: 

 • Jos laitoksen vastaanottaman raakamaidon määrä on ≤ 50 000 l/v:  Koagulaasipositiiviset stafylokit tutkitaan 2-3 krt /v

 • Jos laitoksen vastaanottaman raakamaidon määrä on 50 000 – 2 000 000 l/v: Koagulaasipositiiviset stafylokit tutkitaan 2-4 krt /v

2. Pastörointia lievemmin lämpökäsitellystä maidosta ja pastöroidusta maidosta valmistetut juustot (tuorejuustot, emmental-, edam-, murukolo-, kitti-, home- ja muut kypsytetyt juustot):

Osanäytteitä on 5 kpl. Raja-arvot ovat <100 pmy/g  ja 1000 pmy/g.

Tulos on hyväksyttävä, jos kaikkien osanäytteiden tulos on alle 100 pmy/g.

Tulos on varauksin hyväksyttävä, jos enintään kaksi osanäytettä viidestä antaa tuloksen väliltä 100-1000 pmy/g ja muiden osanäytteiden tulos on alle 100 pmy/g.

Ei hyväksyttävä tulos on silloin, jos

 • yksi tai useampi osanäyte antaa tuloksen joka on yli 1000 pmy/g  tai

 • jos useampi kuin kaksi osanäytettä antaa tuloksen joka on välillä 100-1000 pmy/g.


 2.1 Näytteenottotiheys pastörointia lievemmin käsitellystä ja pastöroidusta maidosta valmistetuille kypsytetyille juustoille: 

Jos laitoksen vastaanottaman raakamaidon määrä on ≤ 50 000 l/v:  Koagulaasipositiiviset stafylokit tutkitaan 1-3 krt /v

Jos laitoksen vastaanottaman raakamaidon määrä on 50 000 – 2 000 000 l/v: Koagulaasipositiiviset stafylokit tutkitaan 3-4 krt /v

​Koagulaasipositiivisten stafylokokkien esiintyminen tuotteessa on merkki puutteellisesta hygieniasta. Jos tulos ei ole hyväksyttävä, on tehostettava pesu- ja puhdistustoimenpiteitä, tarkistettava hygieniaohjeistusta ja tarvittaessa tehtävä muutoksia myös omavalvontasuunnitelmaan.​​​​

Tuotteen säilyvyyden tutkiminen

Juustot voivat pilaantua mikrobien toiminnan seurauksena tai tuotteessa säilytyksen aikana tapahtuvien fysikaalis-kemiallisten muutosten takia. Edellisessä tapauksessa tuote saattaa muuttua kuluttajalle haitalliseksi, jälkimmäiset muutokset kumuloituvat juuston aistittaviin ominaisuuksiin, jotka voivat olla paitsi epämiellyttäviä, myös haitata tuotteen käyttöä esim. höyläämistä tai jopa paloittelua.

Pääasialliset tekijät, jotka vaikuttavat bakteereiden kasvuun juustonvalmistuksen aikana ovat:

 • pastörointi

 • pH:n laskun nopeus rakeistossa

 • lämpötilat keiton aikana ja sen pituus

Jos happamuuden lisääntyminen juustonvalmistuksessa on nopeaa ja sen johdosta pH laskee nopeasti, ehkäisee se tehokkaasti tautia aiheuttavien mikro-organismien kasvua. Tilanteen ollessa päinvastainen, ts. jos hapate toimii hitaasti (bakteriofaagi, antibiottijäämät jne.), voi patogeenien kasvu olla hyvin voimakasta valmistuksen ensimmäisten tuntien aikana. Siksi hyvin toimivan hapatteen merkitys tuotteen mikrobiologisen laadun kannalta on tärkeää.

Juuston kypsymisen aikana haitallisten bakteereiden kasvuun vaikuttavat toiset kuin valmistuksen aikaiset vastaavat. Näitä ovat mm. anaerobiset olosuhteet ja alhainen aktiivisen veden määrä  Kypsymisen aikaisia tautia/toksiineja muodostavien pilaajamikrobien kasvuun vaikuttavat juuston suolapitoisuus, nitraatti, pH, hapettumis-pelkistymispotentiaali ja lämpötila. Yksikään näistä ei ole tehokas kaikkia pilaajamikrobeja vastaan. Jos juuston suolapitoisuus on 1,5 % ja vesipitoisuus 48 % on juuston vesiosan suolapitoisuus 4 %. Monille pilaajamikrobille em. suolapitoisuus on jo liian suuri, mutta esim. S. aureus  tai Li. monocytogenes kasvavat 6,5 %:n ja 10 %:n suolavedessä. Nämä, kuten muutkin yleisimmät patogeenit, tuhoutuvat maidon pastöroinnissaja niitä päätyy tuotteeseen valmistusprosessin aikana ilmassa leijuvista pöly- tai kosteuspisaroista. Myös välineet, laitteet ja työntekijät tai käytetyt mausteet voivat saastuttaa tuotteen.

Hallintakeinot säilyvyyden ​​tutkimiseksi:

 • Ota tuote-eräkohtainen näyte, jota säilytät +8-asteessa 2 viikkoa parasta ennen päiväyksen yli, jonka jälkeen arvioit tuotteen aistinvaraisesti. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

  • onko pakkaukseen muodostunut kaasua (pullistunut)

  • onko tuotteen ja pakkauksen väliin muodostunut nestettä

  • onko tuotteen haju avaamisen jälkeen puhdas

  • onko tuotteen  pinnalla mahdollisesti siihen kuulumatonta kasvustoa

  • onko tuotteen väri tasainen

  • onko tuotteen rakenne tavoitteen mukainen (kolonmuodostus, murukolot, kiinteys, leikattavuus/höylättävyys, tahmeus)

  • onko tuotteen maku puhdas ja tavoitteen mukainen 

  • avatusta pakkauksesta tuotteen pinnalla mahdollisesti olevat hiiva- tai hometäplät

Kirjaa arvioinnin tulokset.

 • Lähetä tuotteistasi näytteet omavalvontanäytteitä tutkivaan​​ laboratorioon näytteenottotiheysohjelman mukaan. Tee omatoimisesti määrityksiä viranomaisnäytteiden välillä.

Tuote-eräkohtainen näyte on hyvä pitää omassa kylmiössä myös reklamaatioiden varalta – tällöin k.o. tuote voidaan tarvittaessa tutkia uudelleen ja tarvittaessa myös tarkemmin.​