​​​​​​​​Pakkausmer​kinnät​

Pakkausmerkintöjen tulee täyttää lainsäädännön vähimmäisvaatimukset. Pakollisten merkintöjen tulee olla:

 • helposti havaittavia

 • selviä

 • riittävän suurikokoisin kirjaimin tehtyjä

 • helposti luettavia

 • ymmärrettäviä

 • pysyvällä tavalla tehtyjä

Tavoitteena tulee olla, että normaalin näkökyvyn omaava henkilö pystyy lukemaan merkinnät vaivatta; ilman apuvälineitä samalla tavoin kuin sanomalehtiä taikka kirjoja lukiessaan. Edellisten lisäksi pakkausmerkintöjen tulee olla oikeellisia eivätkä saa siten olla totuudenvastaisia. Mikäli toimija haluaa lisätä ylimääräisiä pakkausmerkintöjä, kuten positiivisia väitteitä tai ilmaisuja, tulee myös niiden olla totuudenmukaisia eikä kuluttajaa saa johtaa harhaan niiden avulla.  

Vastuu elintarvikkeen merkintöjen tekemisestä ja niiden oikeellisuudesta on elintarvikealan toimijalla, joka valmistaa tuotteen tai harjoittaa elintarvikkeella liiketoimintaa tai jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan. Lainsäädännön mukaan elintarvikealalla toimivien ei ole sallittua pitää kaupan, tarjoilla, luovuttaa, tuoda maahan tai viedä maasta elintarviketta, jonka pakkausmerkinnät ovat merkintäsäädösten vastaiset. Kaupassa pakattujen ja irtotavarana myytävien tuotteiden merkinnöistä ja niiden oikeellisuudesta vastaa kauppa. Elintarvikealan yritysten, jotka toimittavat muille elintarvikealan toimijoille elintarvikkeita, joita ei ole tarkoitettu loppukuluttajille tai suurtalouksiin, on varmistettava, että näillä muilla elintarvikealan toimijoilla on riittävät tiedot, joiden pohjalta he voivat täyttää esim. pakkausmerkintävelvoittensa.

​​

Pakolliset pakkaus​​merkinnät

Pakolliset pakkausmerkinnät on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä. Suomessa valmistetuissa elintarvikkeissa, joita myydään vain yksikielisissä kunnissa, voidaan käyttää näiden kuntien kielellä olevia yksikielisiä merkintöjä.

Kirjasinkoon on oltava vähintään 1,2 mm (x-korkeus).  x-korkeuden on oltava vähintään 0,9 mm, kun on kyse pakkauksista ja astioista, joissa suurimman pinnan pinta-ala on pienempi kuin 80 cm2.

pakkausmerkinnät.png
 

Pakollisia pakkausmerkintöjä ovat:

1. Elintarvikkeen nimi

 • Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot elintarvikkeen ominaisuuksista, kuten fysikaalisesta olomuodosta tai suoritetuista erityiskäsittelyistä (esimerkiksi pastöroitu, jauhettu, pakastettu, säilötty, savustettu), jos tällaisen tiedon poisjättäminen saattaisi johtaa ostajaa harhaan.

2. Ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä

 • Ainesosat: Luettelo kaikista tuotteen ainesosista painon mukaan alenevassa järjestyksessä käyttöhetkellä elintarvikkeen valmistusprosessissa. Lisätty vesi ja haihtuvat aineet ilmoitetaan valmiissa tuotteessa olevien paino-osuuksien mukaisessa järjestyksessä - vettä ei tarvitse ilmoittaa, jos se ei valmiissa tuotteessa ylitä 5 %. Koostettu ainesosa (esim. mansikkajogurtin sisältämä mansikkahillo) voidaan ilmoittaa lakisääteisellä (tai käyttöön vakiintuneella) nimityksellään kokonaispainon edellyttämällä paikalla ainesosaluettelossa siten, että ainesosaa välittömästi seuraa luettelo sen ainesosista.

 • Lisäaineet ilmoitetaan käyttötarkoitusta osoittavan ryhmänimen lisäksi lisäaineen nimellä tai numerotunnuksella, E-koodilla. Esimerkiksi: sakeutusaine (pektiini) tai sakeutusaine (E 440). Esimerkki allergeenia sisältävän lisäaineen ilmoittamisesta: emulgointiaine (soijalesitiini).

 • Ei vaadita ainesosaluetteloa: juustot, voi, hapatettu maito ja kerma, joihin ei ole lisätty muita ainesosia kuin valmistuksen kannalta välttämättömiä maitovalmisteita, elintarvike-entsyymejä ja mikrobiviljelmiä tai muun juuston kuin tuorejuuston ja sulatejuuston valmistuksessa tarvittavaa suolaa.

 • Ei tarvitse mainita ainesosaluettelossa: elintarvikelisäaineet ja elintarvike-entsyymit jotka sisältyivät yhteen tai useampaan koostetun elintarvikkeen ainesosaan ja niillä ei ole teknologista vaikutusta valmiissa tuotteessa tai joita käytetään valmistuksen apuaineina. Poikkeus: allergeenit ja intoleranssia aiheuttavat aineet ilmoitettava aina.

 • Allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet ilmoitetaan ainesosaluettelossa aineen tai tuotteen nimellä siten, että ne selvästi erottuvat muista ainesosista esim. kirjasinlajin, -tyylin tai taustavärin avulla.

 • Ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä on ilmoitettava silloin, kun kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä

a) esiintyy elintarvikkeen nimessä tai kuluttaja tavallisesti yhdistää sen kyseiseen nimeen (esimerkiksi, jos tuotteen kauppanimi on mansikkajogurtti, on mansikan prosenttiosuus lopputuotteessa mainittava)

b) korostuu merkinnässä joko sanoin tai kuvin tai graafisen esityksen avulla (esimerkiksi, jos jogurttipurkin etiketissä on mansikan kuvia, on mansikan määrä mainittava)

c) on olennainen elintarvikkeen luonnehtimiseksi ja sen erottamiseksi tuotteista, joihin se voidaan sekoittaa sen nimen tai ulkomuodon vuoksi.

 • tietyt ainesosat voidaan ilmoittaa ryhmänimellä yksilöllisen nimen asemasta. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki mausteet tai yrtit, joiden osuus tuotteessa on enintään 2 painoprosenttia (”mausteet” tai ”mausteseos” tai ”yrtit” tai ”yrttiseos”)

3. Sisällön määrä

 • Sisällön määrä on ilmoitettava kiinteistä elintarvikkeista Suomessa yleisesti käytetyin painoyksiköin. Nestemäisten valmisteiden sisällön määrä on ilmoitettava Suomessa yleisesti käytetyin paino- tai tilavuusyksiköin. Jäätelön määrä ilmoitetaan painoyksiköin, lisäksi voidaan halutessaan ilmoittaa tilavuusyksiköin.

4. Viimeinen käyttöajankohta (tai viimeinen käyttöpäivä) ja vähimmäissäilyvyysaika (tai parasta ennen)

 • Elintarvikkeen pakkauksessa on ilmoitettava sen vähimmäissäilyvyysaika (”parasta ennen” –merkintä), millä tarkoitetaan ajankohtaa, johon asti elintarvike oikein säilytettynä säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet. Kun parasta ennen-ajankohta ilmoitetaan jollakin muulla tavalla kuin päivän tarkkuudella, ilmoitetaan "parasta ennen ......loppua".

  • esim. pastöroidut maidot ja kermat, hapanmaitotuotteet, kypsytetyt juustot, pastöroidusta maidosta valmistetut tuorejuustot, ​jäätelö ja pakasteet, pastöroidusta kermasta valmistettu voi

 • Mikrobiologisesti helposti pilaantuvan elintarvikkeen pakkauksessa on ilmoitettava viimeinen käyttöajankohta, jolla tarkoitetaan ajankohtaa, johon asti elintarvike on turvallisesti käytettävissä eli ”viimeinen käyttöpäivä”. 

  • esim. raaka​​maito, tuorejuustot eli kypsyttämättömät juustot ja muut maitotuotteet, joita ei ole lämpökäsitelty. 

​5. Valmistajan nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite

 • sekä tunnistusmerkintä, jos tuote on valmistettu laitokseksi hyväksytyssä meijerissä. Siinä annetaan tieto elintarvikkeen valmistaneesta laitoksesta (laitoksen hyväksymisnumero) ja jäsenvaltiosta, jossa laitos sijaitsee 

  • ​soikio, jonka sisällä on: FI, laitoksen numero, EY

6. Alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan

 • Maitotuotteiden ja tiettyjen vastaavien valmisteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamiseen loppukuluttajalle tai suurtaloudelle tarkoitettujen valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden merkinnöissä (viite: MMMa 218/2017 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170218

7. Elintarvike-erän tunnus

 • valmistus- tai pakkauspäivä tai eränumero. Erä merkinnän sijasta voidaan käyttää säilyvyysaikaan liittyviä ilmaisuja, kuten "parasta ennen" ja päivämäärä tai "viimeinen käyttöajankohta" tai "viimeinen käyttöpäivä" ja päivämäärä - edellyttäen, että ilmoitetaan ainakin päivä ja kuukausi nimenomaan tässä järjestyksessä mainittuna. Elintarvike-erän tunnusta ei tarvitse merkitä jäätelön annospakkauksiin. Ryhmäpakkauksessa on kuitenkin oltava tunnus, jonka avulla erä voidaan tunnistaa.

8. Säilytysohje tarvittaessa

 • Merkintä vaaditaan silloin, kun tuotteen säilyminen ilmoitettuun ajankohtaan saakka edellyttää huoneenlämpötilasta poikkeavaa lämpötilaa tai muutoin erityisiä säilytysolosuhteita. Pakollinen kaikkiin helposti pilaantuviin tuotteisiin 

9. Käyttöohje tarvittaessa

 • Esim. Tuote säilyy avattuna jääkaapissa 4 vrk.

10. Varoitusmerkintä tarvittaessa, esimerkkeinä:

 • Tuotetietoihin on merkittävä ”sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde)”, jos aspartaami/aspartaamiasesulfaamisuola on ainesosaluettelossa ilmoitettu E- numerolla tai ”sisältää fenyylialaniinin lähteen”, jos aspartaami/aspartaamiasesulfaamisuola on ainesosaluettelossa ilmoitettu omalla nimellään

 • Allergeenien ristikontaminaatio esim. ”Saattaa sisältää pähkinää”

11. Alkoholipitoisuus, jos se nestemäisessä elintarvikkeessa on yli 1,2 tilavuusprosenttia ja kiinteässä elintarvikkeessa enemmän kuin 1,8 painoprosenttia (jälkimmäinen Eviran suositus)

12.  Ravintoarvoilmoitus

Ravintoarvoilmoitus tuli pakolliseksi 13.12.2016. Jos ravintoarvomerkintä annetaan vapaaehtoisesti, täytyy sen olla  elintarviketietoasetuksen mukainen. Pakollisen ravintoarvoilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:  

 • energiasisältö (kJ ja kcal)

 • rasvan määrä

 •  josta tyydyttyneiden rasvojen määrä

 • hiilihydraatin määrä

 • josta sokereiden määrä

 • proteiinin määrä

 • suolan määrä (ravintoarvoilmoituksen välittömään läheisyyteen voidaan liittää maininta siitä, että suolapitoisuus johtuu yksinomaan maidon luontaisesta suolasta). Suola tarkoittaa sekä lisättyä, että elintarvikkeessa luontaisesti esiintyvää. Suolapitoisuus voidaan laskea kertomalla natriumin määrä 2,5:llä.

 • Jos elintarviketta on täydennetty vitamiineilla (esim. D.vit) tai kivennäisaineilla, tulee niitä olla merkitsevä määrä päivittäisen saannin vertailuarvoon nähden. Saannin vertailuarvot esitetään elintarviketietoasetuksen liitteessä XIII olevan A osan 1 kohdassa.  Tällöin vitamiineja ja kivennäisaineita koskevat tiedot annetaan ravintoarvoilmoituksessa määrineen ja lisäksi prosenttiosuuksina saannin vertailuarvoista.

 • Ravintoarvo tulee ilmoittaa 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa kohti. Lisäksi se voidaan ilmoittaa annosta tai kulutusyksikköä kohti

 • Ravintoarvomerkinnän tiedot on esitettävä yhtenä kokonaisuutena samassa näkökentässä ja helposti havaittavassa paikassa

 • Ravintoarvo voidaan määrittää joko laskennallisesti (kun tiedetään ainesosien ravintosisältö, jota tietoa löytyy Finelin sivuilta) tai teettämällä koostumusmääritys laboratoriossa

 • Ravintoarvojen pyöristäminen
  • Laskemalla saadut tai analysoidut ravintoainepitoisuudet pyöristetään seuraavasti:
  • Hiilihydraatit, proteiini, kuitu, sokerit, rasva
   • jos pitoisuus 10 g tai enemmän /100 g tai ml tuotetta, pyöristetään arvo lähimpään 1 grammaan
   • jos pitoisuus yli 0,5 g, mutta alle 10 g / 100g tai ml, pyöristetään arvo lähimpään 0,1 grammaan
   • jos tuote sisältää alle 0,5 g/100 g tai ml, voidaan ilmoittaa 0 g tai alle 0,5 g
  • Tyydyttynyt / tyydyttymätön rasva
   • jos pitoisuus 10 g tai enemmän/100 g tai ml tuotetta, pyöristetään arvo lähimpään 1 grammaan
   • jos pitoisuus yli 0,1 mutta alle 10 g / 100 g tai ml tuotetta, pyöristetään arvo lähimpään 0,1 grammaan
   • jos tuote sisältää alle 0,1 g/100 g tai ml, voidaan ilmoittaa 0 g tai alle 0,1 g
  • Suola
   • jos pitoisuus 1 g tai yli / 100 g tai ml tuotetta, pyöristetään lähimpään 0,1 grammaan
   • jos pitoisuus välillä 0,0125 - 1 g / 100 g tai ml, pyöristetään lähimpään 0,01 grammaan
   • jos suolapitoisuus on 0,0125 tai vähemmän, voidaan ilmoittaa 0 g tai alle 0,01 g
  • Energia
   • pyöristys lähimpään 1 kJ/kcal
    • lähde: http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf

​Elintarvikkeet, jotka on vapautettu pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevasta vaatimuksesta (Elintarviketietoasetuksen (EPNAs EU N:o 1169/2011) liite V), esimerkkejä

 1. Jalostamattomat tuotteet, jotka koostuvat yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien ryhmästä (esimerkiksi raakamaito)

 2. Jalostetut tuotteet, jotka on jalostettu ainoastaan kypsyttämällä ja jotka koostuvat yhdestä ainoasta ainesosasta tai ainesosien ryhmästä (esimerkiksi piimä)

 3. Elintarvikkeet, käsityönä valmistetut elintarvikkeet mukaan lukien, joita pieniä tuotemääriä tuottava valmistaja toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet suoraan loppukuluttajalle

LISÄKSI TARVITTAESSSA:

13. Voimakassuolaisuusmerkintä

 • Ruokasuolan määrän ilmoittaminen painoprosentteina on säädetty pakolliseksi juustoissa (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1010/2014 eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141010):
 • Jos juusto sisältää suolaa yli 1,4 %, on pakkauksiin merkittävä sana ”voimakassuolainen” tai ”sisältää paljon suolaa”.  Voimakassuolaisuus määräytyy elintarvikkeen sisältämän kokonaissuolan määrän mukaan.
 • Myös pakkaamattoman juuston vähittäismyyntipaikalla tule olla kuluttajan nähtävissä tieto suolan (ja rasvan) määrästä ja tarvittaessa voimakassuolaisuudesta
 • Tietoja suolasta ja voimakassuolaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa kuitenkaan niistä elintarvikkeista, joita pieniä tuotemääriä valmistava elintarvikealan toimija toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle, joka toimittaa tuotteet suoraan loppukuluttajalle

14. Raakamaidosta annettavat tiedot

Toimijan, joka luovuttaa kuluttajalle pakkaamattomana raakamaitoa tai lämpökäsittelemätöntä maitoa muualla kuin paikan päällä nautittavaksi, on sen luovutuksen yhteydessä annettava kirjallisesti seuraavat tiedot, ja ne on lisäksi pidettävä näkyvillä myyntipaikassa (ei koske ternimaitoa):

1. tuote on raakamaitoa tai lämpökäsittelemätöntä maitoa

2. tuote saattaa sisältää tautia aiheuttavia mikrobeja

3. riskiryhmiin kuuluvien ei tule nauttia tuotetta lämpökäsittelemättömänä

4. riskiryhmiin kuuluvat lapset, vanhukset, raskaana olevat ja henkilöt, joilla on vakava perussairaus

5. tuotteen kuljetus- ja säilytyslämpötila (enintään + 6 °C)

6. viimeinen käyttöpäivä.

Edellä mainittujen tietojen tulee olla myös vähittäismyyntipäällykseen pakatussa raakamaidossa ja muussa lämpökäsittelemättömässä maidossa muiden pakkausmerkintöjen lisäksi.

Capture.PNG

lähde: Eviran ohje 16040


15. Juustoista annettavat lisätiedot

Juuston, sulatejuuston ja juustovalmisteen pakkauksessa on oltava seuraavat lisämerkinnät:

1) valmisteen keskimääräinen rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä tai ilmoitettuna siten kuin ravintoarvomerkinnöistä erikseen säädetään; sekä

2) maidon alkuperä elintarvikkeen nimen yhteydessä, jos valmistuksessa on käytetty muuta kuin lehmän maitoa.

Kun juustoa, sulatejuustoa tai juustovalmistetta myydään pakkaamattomana, myyntipaikan välittömässä läheisyydessä on oltava seuraavat tiedot:

1) elintarvikkeen nimi;

2) valmisteen keskimääräinen rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä; sekä

3) maidon alkuperä elintarvikkeen nimen yhteydessä, jos valmistuksessa on käytetty muuta kuin lehmän maitoa.Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavat tiedot

Pakkaamattomasta elintarvikkeesta on vähittäismyyntipaikassa annettava loppukuluttajalle seuraavat tiedot:

1) elintarvikkeen nimi

2) elintarvikkeen ainesosat

3) alkuperämaa tai lähtöpaikka (tarvittaessa)

4) tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet.

Lisäksi juustoista on annettava rasvan ja suolan määrä;

Tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla. Tiedot voidaan myös antaa suullisesti edellyttäen, että myymälässä helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia. Näiden tietojen on oltava kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla. 


Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- tai terveysväitteiden käyttäminen pakkausmerkinnöissä tai markkinoinnissa, esimerkiksi mainoksissa, edellyttää väiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 vaatimuksien täyttymistä. Vain väiteasetuksen liitteessä olevia ravitsemusväitteitä saa käyttää, mikäli elintarvike sisältää riittävästi ravitsemusväitteen kohteena olevaa ravintoainetta tai muuta ainetta. Myös vain etukäteen hyväksyttyjä terveysväitteitä saa käyttää.

Hyväksytyt terveysväitteet ja niiden käytön edellytykset löytyvät komission rekisteristä http://ec.europa.eu/nuhclaims/.

Mikäli elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä tai markkinoinnissa käytetään väitteitä, pitää pakkausmerkinnöissä olla ravintoarvoilmoitus. Jos käytetään terveysväitteitä, pitää pakkausmerkintöihin lisätä terveysväitteiden käytön edellyttämät lisäpakkausmerkinnät. Näistä saa lisätietoa Eviran Ravitsemus-ja terveysväiteoppaasta (Eviran ohje 17052/4).
Jäätelön ravintosisällön laskeminen reseptistä ja ilmoittaminen pakkauksessa (esimerkki)

Valmistusaineiden ravintosisällöt on saatu pakkauksista (kerma, maitojauhe, tärkkelyssiirappi, kaakaojauhe), täysmaidon lukemat ovat suomalaisen raakamaidon keskimääräisiä arvoja. Munankeltuaisen luvut otettu Finelistä (http://www.fineli.fi/ ). Lyhenne hh tarkoittaa hiilihydraattia ja lact laktoosia, joka on maidon sokeri.

Kermajäätelö (esimerkki), eräkoko noin 3kg:

​Kerma (rasva 35%)

​800 g (rasva 25, prot.2,0, hh/lact 3,0, suola 0,1 %)​

​​​Täysmaito (rasva 4,3 %)​

1600 g (rasva 4,3, prot.3,3, hh/lact 4,8, suola 0,1 %)

​Rasvaton maitojauhe​

150 g (rasva 1, prot.32, hh/lact 53, suola 1,1 %)

​Sokeri

​360 g (hh/sokeri ​​100 %)

​Munankeltuainen

​250 g (rasva 25, proteiini 16, suola 0,1 %)

​Tärkkelyssiirappi

95 g (hh/sokeri 78 %)

​Kaakaojauhe

45 g (rasva 52, prot.20, hh 12 %)

​Guar

6(hh 100 %)

​LBG (johanneksenleipäpuujauhe)

​6 g (hh 100 %)

​yhteensä

3312 g.​

​Ainesosat tuovat jäätelömassaan:

 

rasvaa

hiilihydraattia

sokeria

proteiinia

suolaa

kerma

800x0,35=

280

800x0,03=

24

24

800x0,02 = 16

800x 0,001= 0,8

täysmaito

1600x0,043=​

68,8

1600x0,048=

76,8

76,8

1600x0,033= 52,8

1600x 0,001= 1,6

maitojauhe

150x0,01= 1,5

150x0,53= 79,5

79,5

150x0,32 =

48

150x0,011=1,65

sokeri

-

360

360

 

 

keltuainen

250x0,25

=62,5

-

 

250x0,16= 40

250x0,001=

0,25

tärkkelyssiirappi

-

95x0,78= 74,1

74,1 

-

-

kaakaojauhe

45x0,52=23,4

45x0,12=5,4

 

45x0,20=9

-

guar

-

6

-

-

-

lbg

-

6

-

-

-

yhteensä g

436,2

631,8

614,4

166

4,4

% tai g/100 g tuotetta

(436,2:3312)x100 = 13,2

(631,8:3312)x100= 19,1

(614,4:3312)x100 = 18,6

(166:3312)x100 = 5,0

(4,4:3312) x100 =0,1

​eli tässä on reseptissä oleva valmistusaineen grammamäärä kerrottu k.o. ainesosan rasva-, hiilihydraatti-, sokeri-, proteiini- ja suolapitoisuudella. Sarakkeittain yhteen laskemalla on saatu erän sisältämät määrät, joista sitten on laskettu %-osuudet eli g-määrät 100 tuotegrammaa kohden.

Finelistä:

Maitorasvasta tyydyttynyttä 70 % eli (280+68,8+1,5) x 0,7 = 245 g

Kaakaon rasvasta tyydyttynyttä 60 % eli 23,4 x 0,6 = 14 g

Munankeltuaisen rasvasta 32 % tyydyttynyttä eli 62,5 x 0,32 = 20 g

Tyydyttynyttä rasvaa yhteensä 245 + 14 + 20 = 279 g eli (279:3312)x100 = 8,4 % (tai g/100g)

 

Energiasisältö:

Kertoimet:   proteiini  4 kcal tai 17 kJ / g, rasva 9 kcal tai 38 kJ / g, hiilihydraatit 4 kcal tai 17 kJ / g,

    eli kun jäätelössä rasvaa 13,2 g, proteiinia 5 g  ja hiilihydraatteja 19,1g / 100 g :

(13,2 x 9) + (5 x 4) + (19,1 x 4) = 118,8 + 20 + 76,4 = 215,2 eli 215 kcal / 100 g

tai kilojouleina 215 x 4,2 = 903,8 eli 904 kJ / 100g jäätelöä


Esimerkkijäätelön myyntipäällysmerkinnät (huom! ravintosisällöt pyöristetty):

Suklaakermajäätelö

Ainesosat: Täysmaito, kerma, sokeri, kananmunankeltuainen, maitojauhe, tärkkelyssiirappi, kaakaojauhe, sakeuttamisaineet (guar ja johanneksenleipäpuujauhe).​

​Ravintosisältö / Näringsvärde

​100 g

​Energia / Energi

​904 kJ / 215 kcal

​Rasva / Fett

​13 g

josta tyydyttynyttä/  varav mättade​

​8,4 g

​Hiilihydraatit/ Kolhydrater

​19 g​

josta sokereita / ​​varav sockerarter​

​19 g

Proteiini / Protein

​5,0 g

​Suola / Salt      

​0,13 g​

Jos lisäät äskeiseen suklaajäätelöösi mansikkahilloraitoja, niin että lopputuotteessasi hilloa on 10 % tuotteen painosta, niin lopputuotteen koostumuslaskelmiin on otettava myös hillo huomioon:

Mansikkahillo

 • itse tehty

 • Fineli: mansikka sisältää hiilhydraatteja (sokeria) 8,4 g/100g, Rasvaa on 0,2 g ja proteiinia 0,5 g / 100 g.

 • Hillon resepti: mansikka 50 kg, sokeri 59,5 kg, sakeutusaine pektiini 300 g, vesi 6,5 kg, happamuudensäätöaine natriumsitraatti 120 g. Ainekset yhteensä 116,42 kg.

 • Paljonko ainekset tuovat hilloon:​

  ​Hiilihydraattia

  ​josta sokeria

  ​Proteiinia

  ​Rasvaa

  ​Mansikka 

  ​50 x (8,4 / 100)=4,2

  ​4,2

  ​50 x (0,5/ 100) =0,25

  ​50 x (0,2/100) = 0,1

  ​Sokeri

  ​59,5

  ​59,5

  ​Pektiini

  ​0,3

  ​Yhteensä kg

  ​64

  ​63,7

  ​0,25​

  0,1

Hillon (116,42 kg) prosenttinen koostumus:

Hiilihydraatti (64/116,42) x 100 = 54,9 % tai g/100 g

 josta sokeri (63,7/116,42) x 100 = 54,7 %

Proteiini (0,25 / 116,42)x100 = 0,2 %

Rasva (0,1/116,42) x100 =0,09 %

Koska hilloa tulee jäätelön 10 % lopputuotteen määrästä, niin siitä tulevan rasvan ja proteiinin osuus tuotteessa jää mitättömän pieneksi eli hillon sisältämää rasvaa ja proteiinia ei tarvitse huomioida. Hilloa 10 % sisältävän suklaajäätelön ravintosisältö:​

​Jäätelö 90%   +

​Hillo 10%


​Rasva / Fett

​13,2 x 0,9 =11,9

​-

josta tyydyttynyttä/  varav mättade

​8,4  x 0,9=7,6

​-

​Hiilihydraatit/ Kolhydrater

​19,1 x 0,9=17,2

​54,9x0,1=5,5

josta sokereita / varav socker​arter

​18 ,6 x 0,9=16,7

​54,7x0,1=5,5

​Proteiini / Protein

​5 x 0,9=4,5

​-

​Suola / Salt

​0,1 x 0,9 =0,09

​-

​​ 

Mansikkahillon kanssa suklaajäätelö sisältää:

Rasvaa 11,9 g/100 g (tai %), josta tyydyttynyttä 7,6 g/ 100 g

Hiilihydraattia 17,2 + 5,5 = 22,7 g/100 g, josta sokeria 16,7 + 5,5 = 22,2 g/100 g

Proteiinia 4,5 g/100 g ja suolaa 0,1 g/ 100 g

Kertoimet:   proteiini  4 kcal tai 17 kJ / g, rasva 9 kcal tai 38 kJ / g, hiilihydraatit 4 kcal tai 17 kJ / g,

    eli kun jäätelössä rasvaa 11,9 g, proteiinia 4,5 g ja hiilihydraatteja 22,7 g / 100 g :

(11,9 x 9) + (4,5 x 4) + (23,4 x 4) = 107,1 + 18 + 93,6 = 218,7 eli 219 kcal

tai kilojouleina  218,7 kcal x 4,2= 918,5 eli 919 kJ

​​Esimerkkijäätelön myyntipäällysmerkinnät:

Suklaakermajäätelö mansikkapyörteellä

Ainesosat: Täysmaito, kerma, sokeri, mansikkavalmiste (sokeri, mansikka, sakeutusaine pektiini, happamuudensäätöaine natriumsitraatti) kananmunankeltuainen, maitojauhe, tärkkelyssiirappi, kaakaojauhe, sakeuttamisaineet (guar ja johanneksenleipäpuujauhe).


Ravintosisältö:

​Ravintosisältö / Näringsvärde

​100 g

Energia / Energi

​919 kJ / 219 kcal

Rasva / Fett

​12 g​​

​josta tyydyttynyttä/  varav mättade

​7,6 g

​Hiilihydraatit/ Kolhydrater

​23 g

​josta sokereita / varav sockerarter

​22 g

​Proteiini / Protein

​4,5 g

​Suola / Salt

​0,1 g​

Muutonkertoimet.png
​​

Lisätie​toa: