​​​​​​​​​Elintarvikehygienian tavoitteet

Elintarvikkeiden turvallisuus on varmistettava koko pellolta pöytään -ketjussa.  Ensisijainen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijoilla itsellään. Elintarvikehygienian tärkein tavoite on suojata kuluttajaa ihmisravinnoksi soveltumattomien elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä. Lisäksi elintarvikehygienialla pyritään estämään elintarvikkeiden ennenaikaista pilaantumista ja siitä sekä valmistajalle että kuluttajalle aiheutuvia taloudellisia tappioita. Elintarvikehygieniaosaaminen on tärkeää, koska suurin osa ruokamyrkytyksistä johtuu nimenomaan hygieenisten työskentelytapojen laiminlyönnistä.