​Eviran laitosrekistereissä on kolme sivua: etusivu, laitoslista-sivu ja selitteet-sivu. Näistä sivuista on valikko rekisterisivun vasemmassa alalaidassa. Rekisterin laitoslista-sivulta voi hakea terveys- ja tunnistusmerkissä olevan hyväksymisnumeron perusteella laitoksen nimen, sijainnin ja sille hyväksytyt toiminnot. Rekisteristä ilmenee myös, onko laitos kunnan, aluehallintoviranomaisen vai Eviran valvonnassa. Selitteet-sivulla on laitoslista-sivulla esiintyvien lyhenteiden selitykset. ​