Mitä tietoja on sä​ilytettä​​vä?

Jäljitettävyyden kannalta tarpeellinen tieto on aina säilytettävä. Toimijoilta edellytetään järjestelmällistä mekanismia, jonka avulla tarvittavat tiedot kyetään toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille pyydettäessä.

Jäljitettävyystavoitteen saavuttamiseksi seuraavat tiedot on aina tallennettava:

 1. luokka eli pak​​olliset tiedot

  1. toimittajan nimi ja osoite, tuote ja sen nimi riittävällä tarkkuudella à tieto toimittajasta - toimittajajäljitettävyys (askel taaksepäin)

  2. asiakkaan nimi ja osoite, tuote ja sen nimi riittävällä tarkkuudella à tieto asiakkaasta - toimittajajäljitettävyys (askel eteenpäin)

  3. myynti/toimittamisaika

 2. ​luokka, erittäin suositeltavia

  1. ​tuotteen määrä

  2. erätiedot

  3. tuotteen tarkemmat tunnisteet (esim. pakattu/irtotavara, raaka vai jaloste jne.)