​Fosfataasi on raakamaidossa normaalisti esiintyvä entsyymi. Se tuhoutuu, kun pastörointilämpötila ja –aika on ollut vähintään 72⁰C / 15 sekuntia. Fosfataasikokeella varmistetaan, että maidon pastörointikäsittely on ollut riittävä tai että pastöroidun maidon joukkoon ei ole sekoittunut raakamaitoa. Fosfataasikokeen tekemiseen on saatavilla valmisreagenssipakkauksia (Fosfataasimaitokittejä). Maidon fosfataasikoe on suoritettava välittömästi pastöroinnin jälkeen. Koe perustuu fosfataasiaktiivisuuden seurauksena muodostuvan keltaisen värin havaitsemiseen. Mikäli näytteessä ei ole fosfataasiaktiivisuutta, näytteen väri pysyy muuttumattomana.​