​Mitä ovat värit?​

Ainoastaan lisäaineasetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II mainittuja värejä saa käyttää elintarvikkeisiin annetuilla ehdoilla. Elintarvikkeista tai muista luonnollisista ainesosista saatavia valmisteita, joilla on teknologinen vaikutus lopullisessa tuotteessa ja jotka saadaan uuttamalla, pidetään myös lisäaineina. Esimerkkinä kasvinosista uutetut pigmentit, joita käytetään elintarvikkeiden värjäämiseen. Tällaisia uutteita ei saa käyttää elintarvikkeisiin, ellei siinä teknologisesti vaikuttava kemiallinen aine (siis tässä tapauksessa väri) ole identtinen lisäaineasetuksessa mainitun vastaavan lisäainen kanssa ja täytä myös sille asetettuja puhtausvaatimuksia. Elintarvikkeen valmistajan on syytä hankkia käyttämänsä väriaineet luotettavalta toimittajalta, jolloin väriaineen mukana tulevasta spesifikaatiosta voidaan tarkistaa, että väri on asetuksen mukainen.

Lisäaineasetuksen liitteessä II kerrotaan, mitä lisäaineita mihinkin maitotuotteisiin saa käyttää. Liitteessä II luetelluista väriaineista seuraavia saa käyttää "quantum satis"-periaatteen eli riittävän teknologisen tarpeen mukaan niihin tuotteisiin, joihin värien käyttö on sallittu:

E-koodi                           Nimi
   E 101                              Riboflaviinit
   E 140                              Klorofyllit, klorofylliinit
   E 141                              Klorofylli- ja klorofylliinikuparikompleksit
   E 150a                           Sokerikulööri
   E 150b                           Emäksinen sulfiittisokerikulööri
  E 150c                            Ammoniummenetelmän sokerikulööri
  E 150d                           Ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri                                                                                                          

  E 153                              Kasviperäinen lääkehiili
  E 160a                           Karotenoidit
  E 160c                          Paprikauute, kapsantiini, kapsorubiini
  E 162                            Punajuuriväri, betaniini
  E 163                           Antosyaanit
  E 170                           Kalsiumkarbonaatti
  E 171                           Titaanidioksidi
  E 172                           Rautaoksidit ja -hydroksidit

Tiettyihin elintarvikeväreihin sovelletaan yhdistettyä enimmäismäärää. Ks (EY) N:o 1333/2008 liite II.

Luonnonvärit valmistetaan tavallisimmin uuttamalla väriaines kasvi- tai eläinperäisestä syötävästä raaka-aineesta. Eräitä luonnossa esiintyviä värejä voidaan valmistaa myös kemiallisesti. Tällöin lopputuloksena on väri, joka on rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan yhdenmukainen luonnonvärin kanssa.

Osittain keinotekoisiksi sanotaan värejä, jotka saadaan luonnonväreistä käsittelemällä niitä kemiallisesti. Käsittely on tarpeen, jos väri muuten säilyisi huonosti, esimerkiksi klorofylli.

Keinotekoiset värit valmistetaan kokonaan kemiallisesti, eikä niitä esiinny luonnossa.

Kun elintarvikkeessa on käytetty seuraavia värejä: Sunset yellow (E 110), Kinoliinikeltainen (E 104), Karmosiiini (E 122), Alluranpunainen (E 129), Tartratsiini (E 102) tai Ponceau 4R (E 124) on pakkaukseen merkittävä varoitusmerkintä: "värin/värien nimi tai E-numero: voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta"​. Vältä näiden värien käyttöä tuotteissasi!