L​​​ainsäädännön vaatimuksia

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen mukaan maidontuotantotilan raakamaidon solupitoisuus on tutkittava vähintään kerran kuukaudessa, pesäkemäärä vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Näytteenotto ja tutkimukset toteutetaan yleensä yhteistyössä raakamaitoa vastaanottavan hankintaosuuskunnan tai laitoksen kanssa. Jos maitoa myydään tilalla, joka ei toimita maitoa laitokseen, niin toimijan on laadittava näytteenottosuunnitelma raakamaidon somaattisten solujen määrän, pesäkemäärän ja mikrobilääkejäämien tutkimiseksi. Tutkimukset tulee tehdä säännöllisesti ja tutkimustiheys tulee määritellä omavalvonnan kuvauksessa.

Raakamaidon laatuvaatimukset: pesäkemäärä ei saa ylittää 50 000 pmy/ml (lehmä, vuohi) eikä somaattisten solujen määrä 250 000/ml (lehmä). Tulosten arvioinnissa ei lasketa geometristä keskiarvoa. Jokaisen maitonäytteen on täytettävä edellä mainittu E-luokan laatuvaatimus.  Arvojen ylittyessä toimijan on ryhdyttävä korjaaviin toimiin.