Alkut​​arkastusta:

  • tarkoitus on varmistaa, että elintarvikehuoneiston tilat, laitteet ja toiminta soveltuvat ilmoitettuun toimintaan

  • varmistetaan, että omavalvontasuunnitelma on toimintaan nähden riittävä

  • varmistetaan, että omavalvonnan avulla toimija hallitsee toimintansa riskit

  • tarkastetaan, että omavalvonnalle on nimetty vastuuhenkilö

  • voidaan tarkastaa myös huoneiston siisteyttä, toiminnan hygieniaa ja omavalvonnan kirjauksia.

  • toiminta ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa voi alkaa jo ennen alkutarkastusta​