Eräkohtainen tuote​​kortti tai valmistusraportti

Eräkohtainen tuotekortti on kätevä väline omavalvonnan toteuttamiseen. Siihen kirjataan raaka-aineiden, prosessin, pakkaamisen, myyntiinhyväksymisen ja varastoinnin keskeiset tiedot ja toteutuneet parametrit. Korttiin voidaan tarvittaessa lisätä tuote-erästä tehtyjen mikrobiologisten tai kemiallisten tai aistinvaraisen tutkimuksen tuloksia. Samoin myös se, minne kyseinen tuote-erä on myyty. Esimerkkejä tuotekorteista on sivuston lomakepankissa.