​​​Mitä tietoja on säilytettävä?

Jäljitettävyyden kannalta tarpeellinen tieto on aina säilytettävä. Toimijoilta edellytetään järjestelmällistä mekanismia, jonka avulla tarvittavat tiedot kyetään toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille pyydettäessä.

Jäljitettävyystavoitteen saavuttamiseksi seuraavat tiedot on aina tallennettava:

 1. luokka eli pakolliset tiedot

  1. ​​​toimittajan nimi ja osoite, tuote ja sen nimi riittävällä tarkkuudella à tieto toimittajasta - toimittajajäljitettävyys (askel taaksepäin)

  2. asiakkaan nimi ja osoite, tuote ja sen nimi riittävällä tarkkuudella à tieto asiakkaasta - toimittajajäljitettävyys (askel eteenpäin)

  3. myynti/toimittamisaika

 2. ​luokka, erittäin suositeltavia

  1. ​tuotteen määrä

  2. erätiedot

  3. tuotteen tarkemmat tunnisteet (esim. pakattu/irtotavara, raaka vai jaloste jne.)