​​Takaisinveto

Toimijan tulee itse arvioida riski, joka ei-turvallisen elintarvikkeen nauttimisesta aiheutuu. Arvioinnissa on syytä ottaa huomioon varovaisuusperiaate ja arvioida riskiä pahimman mahdollisuuden mukaan (worst case scenario). Viranomaisen tehtävänä on arvioida tehtyä riskinarviointia ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä toimijoiden kanssa. 

Esimerkiksi tuotteen saumauksen tai lämpökäsittelyn epäonnistuminen, mikrobiologinen kontaminaatio ja allergeenin ilmoittamatta jättäminen ovat syitä, jolloin tuote on yleensä aina vedettävä pois markkinoilta. Tuotteet voidaan joutua vetämään pois markkinoilta myös esimerkiksi korkeiden vierasainepitoisuuksien, lisäainesäädösten rikkomusten, lisättyjen ravintoaineiden annosteluvirheiden ja vakavien koostumusvirheiden vuoksi. Evira on antanut yksityiskohtaiset toimintaohjeet mm. allergeenivirheestä, säteilyttämisestä ja uuselintarvikkeista johtuvista takaisinvedoista. Katso Eviran sivut http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/takaisinvedot/

Elintarvikealan toimijat ovat vastuussa markkinoilta poistettujen elintarvikkeiden palauttamisesta, korjaamisesta tai hävittämisestä. Virheestä riippuen tuotteet voidaan saattaa määräysten mukaisiksi (esim. allergeeni merkitään), käyttää muuhun kuin elintarviketarkoitukseen tai hävittää.​