Kuluttajien informo​​​inti

Kuluttajille aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi toimijan tulee julkaista maksullinen lehti-ilmoitus ja laatia tiedote STT:lle (toimitus@stt.fi). Tiedotteessa ja lehti-ilmoituksessa kuluttajalle kerrotaan selkeästi, mistä tuotteesta on kyse ja miksi takaisinvetoon on ryhdytty eli kerrotaan tuotteessa olevasta virheestä (ks. liitteet lomakkeet ja ilmoitusmallit). Jotta ilmoitus erottuisi selkeästi muusta tekstistä, sen tulee olla kooltaan vähintään 90 mm x 100 mm. Evira suosittaa, että ilmoituksessa on merkintä "takaisinveto". 

Lehti-ilmoitus julkaistaan virheen vakavuudesta ja tuotteen levikistä riippuen eri lehdissä ja viestintävälineissä suomeksi ja ruotsiksi. Jos tuote on markkinoilla vain tietyillä alueilla, käytetään näiden alueiden lehtiä. Tiedotus rajoitetulle kuluttajaryhmille (esim. tuote on myynnissä etnisessä kaupassa) voi tapahtua esim. kaupassa olevalla tiedotteella.

Toimijan tulee antaa viranomaisille tekemässään takaisinvetoilmoituksessa selvitys siitä, miten se aikoo hoitaa ilmoittamisen kuluttajille tehokkaalla ja täsmällisellä tavalla.