​​Laitteiston suunnittelu pesujen kannalta:

Mikrobiologisen puhtauden pahimpia vihollisia prosessilaitteissa ovat mutkiin, taskuihin, syöpymäkohtiin ja kuolleisiin virtauspaikkoihin kertyneet biofilmit ja sakat. Tämän takia prosessilaitteet tulee suunnitella sellaisiksi, ettei niihin jää kuolleita alueita. Suunnitteluvaiheessa kannattaa huomioida seuraavat seikat:

  • Putket: Paras putkimateriaali on ruostumaton teräs. Elintarvikehygienian kannalta putkien pintojen tulisi olla sileitä. Putkien tulee olla hieman kallistettuja nesteen kulkusuuntaan, jotta niihin ei jää elintarvikejäämiä ta​i pesuliuoksia. Putkistojen tulee olla riittävästi tuettuja, jotta ne eivät taivu mutkalle, sillä mutkiin voi kertyä elintarviketta tai pesuliuoksia. Putkistoissa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää ns. kuolleita alueita, joihin voi kertyä elintarviketta tai likaa. Myös erilaisiin liitoskohtiin, kuten hitsaussaumoihin ja tiivisteisiin, tulee kiinnittää huomiota.

  • Teräs: Meijerin laitteet on pääasiassa valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Austeniittinen ruostumaton teräs on tavanomaisin rakennemate-riaali elintarviketeollisuudessa. Austeniittiset teräkset sisältävät erittäin vähän hiiltä ja enemmän joitakin muita metalleja, kuten kromia ja nikkeliä. Kromipitoisuus (12 % tai enemmän) vaikuttaa teräksen korroosionkestävyyteen. Teräksen pinnalle muodostuu kromioksidiker​​ros hapen läsnä ollessa, mikä tekee teräksestä ruostumattoman. AISI-304, AISI-316 ja AISI-316L antavat monessa tapauksessa riittävän ruostesuojan. AISI-316-terästä suositellaan esimerkiksi venttiileihin, roottoreihin ja akseleihin ja AISI-316L sopii hyvin esimerkiksi putkistojen ja tankkien materiaaliksi hitsattavuutensa takia. Puhdistettavuuden kannalta elintarviketeollisuudessa käytettävän teräksen tulisi olla pinnankarheudeltaan sileää (Ra on 0,8 μm tai alle). Myös hitsaussaumojen tulisi olla yhtä sileitä kuin materiaali, jossa sauma on.

Tankkien ja säiliöiden pitää olla suunniteltu siten, että ne tyhjenevät itsestään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tankista ulosvievä putki on sijoitettava tankin alimpaan kohtaan eikä putkea saa liittää siten, että putki tunkeutuu säiliön sisään. Tällä estetään elintarvikkeiden ja pesuliuosten kertyminen säiliöiden pohjalle.